miércoles, 25 de febrero de 2009

Ple extraordinari

Demà dijous 26 de febrer es celebra un ple extraordinari a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls a les 18:00 hores.

L'Ordre del dia estarà format per:

1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament celebrada el dia 30 de gener de 2009.

2. Proposta de ratificació Decret d'Alcaldia núm. 14/2009, de determinació dels càrrecs electes beneficiaris del sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments.

3. Proposta d'aprovació del Projecte d'ampliació Edifici Centre Cívic d'Olesa de Bonesvalls.

4. Proposta d'aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del procediment negociat amb publicitat de l'obra "Projecte d'ampliació Edifici Centre Cívic d'Olesa de Bonesvalls".

5. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 2/2009 mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris.

S'ha de recordar que en els Plens Extraordinaris, no està permès fer preguntes a diferència del que succeeix en els ordinaris, que es celebren el darrer divendres de cada mes imparell. No obstant, l'entrada és lliure per tothom.

No hay comentarios: