miércoles, 29 de julio de 2009

Ple ordinari

Aquest divendres 31 de juliol es celebrarà a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls el ple Ordinari corresponent al bimestre juny-juliol.
L'hora de començament, com sempre serà les vuit del vespre. Recordeu que en els plens ordinaris és on la ciutadania pot fer preguntes als regidors.

L'Ordre del dia és el següent:
1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions del 19 de juny i del 30 de juny.
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern del 20 de maig i del 2 de juny.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. Proposta de ratificació Decret d'Alcaldia núm. 104/2009, d'aprovació de la clàusula addicional segona conveni Servei Català de la Salut. (subvencio rebuda pel servei assistencial del Consultori, de 6.120 euros)
5.Proposta de renúncia a l'elecció lliure de Jutge de Pau Substitut (davant l'impossibilitat de cobrir la plaça)
6. Proposta d'aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2009. (1740 habitants)
7. Proposta d'establiment de les festes locals per a l'any 2010. (20 de gener Sant Sebastià i 19 de juliol, festa major)
8. Proposta d'aprovació dels preus contradictoris número 1 i 13 del "Projecte de REhabilitació del Barri de l'Hospital, fase 6 1era (fase 1)"
9. Proposta d'aprovació del conveni col·lectiu dels treballadors de l'Ajuntament d'Olesa de bonesvalls pels anys 2009-11.
10. Proposta d'aprovació del Projecte de Construcció dels vestidors a la pista polisportiva de Ca n'Olivella d'Olesa de Bonesvalls.
11. Precs i preguntes.

viernes, 24 de julio de 2009

Moció de Censura

El proper dissabte 1 d'agost a les 12:00 s'ha convocat a l'Ajuntament d'Olesa un ple extraordinari. En aquest ple es sotmetrà a votació la moció de censura presentada pels grups UPO, GOOB i ERC.

Units per Olesa ha donat recolzament a aquesta moció de censura perquè considera que la situació actual de l'Ajuntament era de total desgovern i que calia fer un gir complert a la situació. UPO ha arribat a un acord de Govern amb GOOB, mitjançant el qual es podran dur a terme tots els projectes que s'havien iniciat al 2007, tal i com es va dir a les compareixences públiques del mes de juny.

Esperem que amb aquest nou equip de govern, es pugui consolidar un govern ferm i durader.

Durant els propers dies ja us anirem informant de les característiques del acord de govern.