sábado, 27 de septiembre de 2008

Ple ordinari 26 de setembre de 2008

El darrer divendres 26 de setembre es va celebrar el primer ple després de l'estiu.
L'ordre del dia, era bastant lleuguer i per primer cop ha estat publicitat en mitjans digitals del nostre municipi, concretament a la pàgina olesadebonesvalls.org. En primer lloc es van aprovar les actes dels darrers plens i es va donar lectura als acords adoptats per les Juntes de Govern dels dies 8 de juliol i 22 de juliol (les juntes de govern són les reunions que es celebren cada quinze dies per part de l'equip de govern i en les quals es delibera sobre el dia a dia del municipi).
En tercer lloc es va donar lectura als decrets d'alcaldia més importants dels darrers mesos. Potser el més destriable és el fet de que s'ha canviat l'horari de l'Ajuntament. Ara en comptes d'obrir el dimecres a la tarda es fa el dimarts. També cal dir que s'ha ampliat l'horari de la deixalleria obrint dimarts i dijous per les tardes. Tot amb la intenció d'aconseguir millorar el funcionament de l'ajuntament.
En quart lloc, es va aprovar per unanimitat la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut de l'Alt Penedès. Amb aquest consorci, es vol intentar millorar la eficiència de l'atenció sanitària a la nostra comarca.
El punt cinquè, feia referència a la aprovació de de l'addenda al contracte celebrat entre l'ajuntament i l'empresa SOREA. Amb aquest acord, mitjançant el qual l'empresa SOREA amplia el seu contracte de manteniment fins al 2037 (10 anys més) l'ajuntament obté una important subvenció econòmica, que permetrà dur a terme les obres del Pou de Can Morgades, i també l'aprofitament de l'aigua del Pou de la Plana. Aquest acord va ser aprovat amb els vots en contra dels regidors de l'oposició, que van aprofitar per criticar el paper dels tècnics i per dir que les inversions que fa l'ajuntament per cercar aigua que no obtenen un resultat positiu, hauria de fer-se responsable algú (SOREA, ACA, etc.) L'equip de govern per la seva part els hi van explicar que l'ACA quan dona una subvenció i no es troba aigua, acostuma a tornar a donar una altra subvenció per fer una altre pou.
El sisé punt de l'ordre del dia, era la acceptació de les ajudes econòmiques atorgades pel PUOSC pel quinquenni 2008-2012. En total, l'ajuntament rebrà més de 600.000 euros en inversions en obres públiques. Aques punt va ser aprovat per unanimitat. Hem de recordar que la llista de projectes que es van presentar als PUOSC va ser consensuada previament amb els dos partits de l''oposició, que van tenir l'oportunitat de dir tot allò que els hi semblava oportú.
Aquest eren els punts prevists inicialment, però després es van presentar dos més, per via d'urgència. En primer lloc, es va aprovar el Compte General de l'exercisi 2006, amb els vots en contra del GOOB i l'abstèncio d'ERC. En segon lloc es va aprovar l'acord d'invitació als licitadors seleccionats per la Mesa de contractació per a ala contractació de les obres de Rehabilitació del barri de l'Hospital Fase 6 1 era. Fase 2, carrer Fitó. Proposta que va ser aprovada per unanimitat.
Pocs minuts abans de les nou del vespre, va donar-se per finalitzat l'ordre del dia i es va pasar al punt de precs i preguntes. Punt que es va estendre fins a dos quarts d'onze amb una bona bateria de preguntes per part del GOOB (que continua sense voler presentar-les previament per escrit, amb la intenció de voler monopolitzar i protagonitzar el ple) i d'ERC que si ho fa per escrit.
Centrant-nos en les preguntes que es van fer als nostres regidors, hem de dir, que en Carlos Vico (Regidor d'Urbanisme, obres i serveis) va ser qui li va tocar rebre més. Preguntes sobre, el clavegueram de Can Xacó, sobre les obres del carrer Fitó, sobre el dipòsit de Can Morgades i les obres, sobre l'avinguda de l'Hospital, sobre les escletxes d'una casa del barri de l'hospital, sobre la direcció d'obres i els tècnics. Per últim, també es va fer una queixa sobre els tècnics municipals i el temps que dediquen a parlar per teléfon.
La Marta Rodríguez, per la seva part, va explicar -en qualitat de regidora d'Ensenyament- les reunions que s'estan duent a terme a Vilafranca en relació a la gratuïtat dels llibres de text. Una resposta, clara documentada i amb rigorositat (per aquells que diuen, que no diu res).
En fi, això, va ser el ple que va acabar a tres quarts d'onze, amb només tres comentaris de veïns.