lunes, 31 de mayo de 2010

Explicacions del ple de maig

Divendres passat es va celebrar el tercer ple Ordinari de l’any 2010. Un ple on per primer cop hi era la nova regidora d’Units per Olesa, la sra. Milca Gutiérrez. El ple va ser un dels més llargs dels últims temps amb més de tres hores de duració.

Un ple en el qual hi va haver-hi moltes mocions i moltes polèmiques.

1. Aprovació de les actes dels anteriors plens
Es van aprovar per unanimitat les tres actes corresponents als darrers plens. A l’ordinari de 26 de març i als dos extraordinaris de 16 d’abril i 12 maig. Aquests dos extraordinaris corresponien a la dimissió de Marta i a la presa de possessió per part de Milca.

2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern
Es van llegir els acords de les juntes del mes de febrer, març, abril i la primera de maig. Destacar l’aceptació de subvencions vàries. Una d’elles, amb un import de 25.363,80 euros ha permès contractar a vuit persones per un període de tres mesos, per netejar els arbres malmesos per les nevades i el temporal de vent. Aquest treballadors han començat a treballar avui dilluns 31 de maig.
També cal destacar l’acceptació de subvencions per a desenvolupar esports. Dissabte vinent es celebrarà la festa de l’Esport i el dissabte 19 de juny un torneig de frontó, totes dues amb recolzament de la Diputació de Barcelona.

3. Donar compte dels Decrets d'alcaldia
En aquests decrets, bàsicament es fa la reestructuració de l’equip de govern després de la dimissió de Marta. D’aquesta manera l’actual equip de govern queda de la següent manera:
Governació: alcalde
Agricultura, Industria, Comerç i Dinamització econòmica: José Antonio García
Participació ciutadana, Barris i Consell Municipal d’Olesa de Bonesvalls: José Antonio García.
Sanitat, Benestar Social i Gent Gran: Milca Gutiérrez
Urbanisme, Obres i SEreis, Via Pública i Transports: Carlos Vico
Ordenació i Planificació del Territori, Medi Ambient i Noves Tecnologies: Jaume Cuscó
Ensenyament: Milca Gutiérrez
Esports i Joventut: Carlos Vico
Cultura i Mitjans de Comunicació, Turisme, Festes i Tradicions: Jaume Cuscó
Hisenda, Tresoreria, Gestió Pressupostaria i Recursos Humans: Enric Ases.

4. Proposta d'aprovació inicial del Pla Director de les Muntanyes del Baix
Amb aquest Pla Director Olesa de Bonesvalls augmenta la seva superfície protegida. Va ser aprovat amb nou vots a favor.

5. Proposta d'aprovació del reglament regulador de la Deixalleria Municipal d'Olesa de Bonesvalls.
Aquest reglament té per finalitat regular el funcionament i la gestió de la deixalleria municipal. Es va apovar amb cinc vots a favor (GOOB-ERC-PSC) i quatre en contra (UPO-CIU).

Explicació de perquè UPO ha votat en contra d’aquest reglament:
Analitzada la proposta presentada pel regidor de medi ambient hem de dir que creiem que el present reglament és de difícil aplicació. Actualment la deixalleria no disposa de l’espai per tal de poder gestionar tot el que es proposa, a més considerem que és difícil dur a terme tot el que es pretén gestionar.
Entenem que aquest reglament té una finalitat recaptatòria i controladora, a més pensem que dissuadirà a molts veïns de fer-ne ús. Aquesta dissuasió comportarà un augment dels abocaments de runes i deixalles a les zones verdes del municipi, així com als voltants dels contenidors. Agravant-se la situació actual.
Creiem que fa falta una major concienciació de l’us de la deixalleria i fer entendre a la població que la gestió i recollida d’escombraries i deixalles es una tasca de tots. El preàmbul d’aquest reglament recalca tot això, però el seu contingut no. Per tant, creiem que abans d’iniciar la posada en marxa d’un reglament tant ambiciós, caldria fer una campanya de sensibilització i de informació. Caldria explicar a la població quins són els serveis que té a la seva disposició i sobre tot fomentant el reciclatge i la reutilització. Perquè no fomentem el compostatge abans de posar limitacions als abocaments de restes verdes? Per exemple. A més, no hem d’oblidar que ara mateix a Olesa n’hi ha molts barris que tenen moltes mancances en el servei de recollida d’escombraries. Sabem, que no és fàcil aconseguir més contenidors, sabem que s’estan fent molts esforços per tal d’augmentar el nombre de contenidors. Però com ho sabem, creiem que primer es prioritari tancar aquest tema, creant espais de recollida selectiva a tots els barris i després anar a la gestió de la deixalleria.
Sens dubte l’aprovació d’aquest reglament, provocarà una situació de difícil gestió i es carregarà de responsabilitat a l’únic treballador de la brigada que ara ha de gestionar la deixalleria. A més, hem de recordar que els dilluns normalment la deixalleria està oberta sense control, o hi ha un altre treballador.

6. Proposta d'aprovació de l'Ordenança Fiscal número 28, reguladora de la Taxa pels Serveis de la Deixalleria Municipal.
Aquesta taxa, pretén cobrar a tothom que faci us de la deixalleria a partir d’uns quilos a l’any.
La votació va ser cinc vots a favor (GOOB-ERC-PSC) i quatre en contra (UPO-CIU).

Raonament d’UPO:
Amb tot l’exposat anteriorment, sens dubte ens reafirmen en la nostra postura. Creiem que l’aplicació d’una taxa, encara que sigui per aplicar a volums aparentment grans, no és la forma d’augmentar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania d’Olesa de Bonesvalls. Entenem, que hi ha altres polítiques més adients al foment de la deixalleria, que ja s’estan aplicant a altres municipis. Incentivacions econòmiques amb descomptes a la taxa d’escombraries, que tots els veïns paguem. Aquesta, mesura si que seria una incentivació a l’ús de la deixalleria i fomentaria els hàbits recicladors i reutilitzadors.
Cal recordar que els abusos que es puguin cometre en la actualitat per parta de empreses o negocis del nostre municipi, queden resolts amb la regularització de la taxa d’escombraries aprovada recentment. Cal seguir en aquesta línia fent pagar a cada establiment en base a l’escombraria que genera. D’aquesta manera, els grans usuaris de la deixalleria ja pagarien via impositiva, el seu major ús.

7. Proposta de modificació de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
Aquesta proposta incentivada des de la regidoria d’esports, pretén rebaixar els preus dels abonaments de la piscina municipal.
La votació va ser aprovada amb 7 si (GOOB-UPO-ERC-PSC) 2 no (CIU).

Raonament d’UPO:
Aquesta proposta presentada pel equip de govern, mitjançant el seu regidor d’esport, pretén apropar la piscina municipal als veïns d’Olesa. Així, davant la situació de crisi econòmica, hem cregut oportú fer una rebaixa en el preu de les entrades a la piscina.
Creiem que la piscina és un dels equipaments més importants de l’estiu i que és d’ús diari, per això, i pensant en els residents a Olesa, hem creat aquesta proposta de rebaixa dels abonaments, mantenint el preu de les entrades d’un sol dia. Volem afavorir, doncs, al usuari diari. Aquests abonaments, hauran de ser comprats a les oficines municipals, ja que per gaudir dels descomptes serà imprescindible estar empadronat a Olesa. A més hem afegit un descompte extra per aquelles famílies que més ho necessiten: les nombroses i les monoparentals.
També, s’ha aprofitat aquesta revisió de la taxa, per introduir el descompte als treballadors de l’ajuntament, tal i com es va fixar en el conveni dels treballadors aprovat l’any passat.

8. Proposta d'aprovació inicial Plec de Clàusules administratives generals de contractació.

Aprovat per unanimitat.

9. Moció que presenta CIU, de ratificació per la concessió d'un reconeixement al Sr. Marià Tutusaus i Augé.

Amb aquesta Moció es proposava posar al Camp de futbol el nom de Marià Tutusaus i va ser rebutjat pel vot de qualitat de l’alcalde, després d’un empat en la votació inicial. Vots a favor 4 (UPO-CIU) vots en contra 4 (GOOB-PSC) 1 abstenció ERC.

Raonament d’UPO en favor d’aquesta moció:
Marià Tutusaus ha estat durant més de quaranta anys al capdavant del Club de Futbol Olesa. El club es va crear el 1967, quan un grup de persones del municipi van decidir formar un club de futbol i només dos anys després van institucionalitzar-lo amb el seu registre com a club federat. Des dels seus orígens en Marià ha estat vinculat al club i durant quaranta anys ha estat el seu president.
El club existeix avui gràcies a la tasca que Marià Tutusaus va fer durant molt anys, aconseguint primer un espai on poder construir el camp i posteriorment, finançament per poder fer els vestidors i la resta d’edificacions. Durant les dècades dels setanta i vuitanta, el camp d’Olesa era un dels millors del Penedès. Molts jugadors veterans, que ara estan a les directives dels clubs veïns ens ho han comentat moltes vegades. Ara la realitat és molt diferent.
És de justícia, que Marià Tutusaus, per la seva implicació en aquest club i per la seva importància en el desenvolupament del poble al capdavant de l’Ajuntament doni el seu nom a la toponímia local. Quin millor espai que el camp de futbol.
Per tot això, hem de recolzar aquesta moció presentada per CIU. Només ens cal esperar que d’aquí poc temps el camp de futbol tingui una altra imatge i estigui a l’alçada del nom que ara li posem.

10. Moció que presenta CIU, de sol•licitud de reposició de les plaques d'inauguració de béns d'ús públic.

Aquesta moció també va ser rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde, després d’un empat en la votació inicial. 3 vots favorables (CIU-ERC), 3 vots en contra (GOOB) i 3 abstencions (UPO-PSC).

Raonament d’UPO per la Abstenció.
Sens dubte, el mobiliari i els elements d’ornamentació pública, han de ser restituïts cada cop que es veuen afectat pel incivisme. Creiem, que les plaques que van ser arrencades on figura la data i el nom de la persona que va honrar el nostre poble, fent la inauguració han de ser restituïdes. No obstant, creiem que no es poden fixar terminis per tal de dur a terme aquesta restitució. Així doncs, no podem votar a favor d’una proposta que obliga a fer la restitució en només dos mesos.
Creiem que s’ha de procedir a la seva restitució quan es pugi igual que s’han de restituir molts altres elements del mobiliari públic que estan deteriorats pel temps o l’incivisme.

11. Moció que presenta CIU, de ratificació per a l'acte d'homenatge al conjunt del consistori de Juny de 1979.
Moció aprovada amb cinc vots a favor (CIU-UPO-PSC), 3 en contra (GOOB) i 1 abstenció (ERC)

Raonament d’UPO per votar a favor:
L’any passat en el ple del 3 d’abril, aquesta moció va ser aprovada i per tant creiem que s’ha de dur a terme l’homenatge acordat. De fet els acords de ple, són per acomplir-los, no?
L’any passat arreu del territori es van fer homenatges als ajuntaments democràtics, per la celebració del trenta aniversari de les primeres eleccions democràtiques. A més l’any passat es celebrava el setanta aniversari de la caiguda de la República, és per això que també caldria fer l’homenatge aprovat en aquests mateix ple fent referència a l’últim govern democràtic abans de la Dictadura franquista.
Per aquest motiu, votem a favor de la moció presentada per CIU i esperem que es facin els dos homenatges acordats per aquest consistori l’any passat.

12. Moció que presenta PSC-PM, de constitució de dos seccions electorals.
Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat. Ara s’enviarà la sol•licitud a la Junta Electoral perquè decideixi sobre les dues seccions electorals.

13. Moció que presenta ERC, referent al projecte humanitari DNíger.cat.
Aquesta moció es va retirar del ple, amb la intenció de contemplar en els propers pressupostos una partida econòmica dedicada a ajuda social i humanitària, així com un reglament per tal de decidir les entitats que rebran subvenció de l’ajuntament.

Al marge de les mocions de l’ordre del dia, es van incloure dos més per caràcter d’urgència.
La primera de recolzament i adhesió a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 d’abril de 2010, en relació a l’Estatut d’Autonomia.
Aquesta moció va ser aprovada amb 6 vots a favor (GOOB-UPO-PSC) 1 vot NO (ERC) i 2 abstencions (CIU).

La segona moció amb caràcter d’urgència va ser d’adhesió al pla supramunicipal de drogues de l’Alt Penedès.
Moció aprovada per unanimitat.

14. Precs i Preguntes.
Abans d’iniciar-se el torn de precs i preguntes el sr. Alcalde va fer unes aclaracions en relació al procés de selecció de personal per a l’escola bressol, celebrat en els darrers dies.

Dels precs i preguntes, destaquem, les preguntes que ERC, va fer al regidor d’urbanisme, obres i serveis.

Quin servei d’atenció al client dóna SOREA als habitants d’Olesa de Bonesvalls.
SOREA ofereix un servei d’atenció al client via telèfon. Actualment n’hi ha dos telèfons un d’urgències i un altre d’atenció al client.
Cal recordar, que fins ara únicament venien un cop al mes a l’oficina que hi havia a l’Ajuntament. Oficina que tenien en lloguer, tot i no pagar-lo. L’actual equip de govern, va decidir rescindir aquest contracte un cop SOREA digués que si havia de pagar el lloguer hauria d’incrementar el preu del rebut de l’aigua i vostès ja saben quins preus tenim a Olesa. A més, l’alliberament d’aquest despatx, permet poder tenir un nou espai a disposició dels regidors o treballadors de l’Ajuntament.

Com es troba l’expedient del carrer Diputació vers els abocaments il•legals que s’hi ha fet?
Imagino, que es refereixen a en quina situació es troba la resolució dels abocaments que s’hi van fer. Caldria fer un petit repàs de quina ha estat la tasca duta des de la regidoria d’Urbanisme en relació a aquest tema. Els abocaments es van realitzar durant els anys 2006-07. Aquests abocaments es van fer sense cap tipus de permís d’obres i només en base a uns acords verbals. La justificació de l’obra està en el PERI de Ca n’Olivella que diu, que s’havia de fer un passeig en aquell carrer. Els tècnics del moment, van detectar l’abocament i van obrir un expedient, sol•licitant a l’empresa ADEC un projecte d’Obres. L’empresa va fer un projecte i va proposar un conveni que havia de ser signat amb l’ajuntament, mitjançant el qual es comprometien a deixar urbanitzat el passeig. Aquell conveni no es va arribar a signar perquè van arribar les eleccions de 2007.
En el moment que vaig assumir la regidoria d’urbanisme, en vaig posar en contacte amb la empresa i vaig renegociar el conveni per tal d’aconseguir l’execució immediata de les obres. Aquell conveni es va portar al ple i va ser aprovat per majoria. Posteriorment a instàncies del GOOB, el secretari va emetre un informe dient que era un conveni irregular. Ja que parlava de que s’havien de fer coses que ja estaven fetes.
En aquell moment, vaig iniciar els contactes amb l’ACA per tal de poder procedir a la elaboració d’un projecte que s’ajustés a les seves normatives. Aquell projecte elaborat pel tècnic municipal sr. Antonio Aguirizabal, va ser enviat a l’ACA. El desembre ACA, ens va informar que el projecte no era vàlid, perquè pretenia modificar el llit de la riera, i que havia de deixar-se en el seu estat natural. Recalco, que només, hi havia una part del projecte malament i que bona part del projecte era realitzable. La mort, del tècnic va impedir poder enviar les correccions que ACA demanava i el expedient es va tancar. La nova tècnica municipal, encara no ha tingut temps de posar-se amb aquest tema, ja que hi ha hagut altres prioritats: Ampliació Centre Cívic, Informe sobre l’escola, Pla de la Savina, Servituds de pas a pla de Pèlag i construcció de canonades, així com els nombrosos expedients de disciplina urbanístics oberts en els darrers anys.
Per tant, la resolució de l’obra ara mateix està aturada.
Paral•lelament la Junta de Govern (de la que no soc membre) va decidir obrir un expedient disciplinari a finals de l’any passat instant a l’empresa ADEC a procedir a la retirada de les terres. Així doncs, poden preguntar al sr. Alcalde quines són les passes que té previst dur a terme. Ja que jo considero que aquesta no és la via per tal de resoldre un problema que preocupa als veïns de Ca n’Olivella i Pla del Pèlag i que fa anys que esperen que es resolgui.

Després de les intervencions del públic, el ple es va acabar a les 23:15.

miércoles, 26 de mayo de 2010

Ple Ordinari de maig

El proper divendres 28 de maig hi ha un nou ple a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

L'ordre del dia està format per:

1. Aprovació de les actes dels anterios plens
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern
3. Donar compte dels Decrets d'alcaldia
4. Proposta d'aprovació inicial del Pla Director de les Muntanyes del Baix
5. Proposta d'aprovació del reglament regulador de la Deixalleria Municipal d'Olesa de Bonesvalls.
6. Proposta d'aprovació de l'Ordenança Fiscal número 28, reguladora de la Taxa pels Serveis de la Deixalleria Municipal.
7. Proposta de modificació de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
8. Proposta d'aprovació inicial Plec de Clàusules administratives generals de contractació.
9. Moció que presenta CIU, de ratificació per la concessió d'un reconeixement al Sr. Marià Tutusaus i Augé.
10. Moció que presenta CIU, de sol·licitud de reposició de les plaques d'inauguració de béns d'ús públic.
11. Moció que presenta CIU, de ratificació per a l'acte d'homenatge al conjunt del consistori de Juny de 1979.
12. Moció que presenta PSC-PM, de constitució de dos seccions electorals.
13. Moció que presenta ERC, referent al projecte humanitari DNíger.cat.
14. Precs i Preguntes.

Recordeu que en els plens ordinaris, tothom pot assistir i fer les preguntes o comentaris que cregui oportuns.

miércoles, 12 de mayo de 2010

Opinió d'ICV-EUiA davant les propostes de Zapatero


INTERVENCIÓ DE JOAN HERRERA AL PLE DEL CONGRÉS
DELS DIPUTATS DAVANT L’ANUNCI DE MESURES, PER PART
DE RODRÍGUEZ ZAPATERO, PER A LA REDUCCIÓ DEL
DÈFICIT DURANT 2010 I 2011
12 de maig 2010

El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.

Señor presidente del Gobierno, dicen que la política en el siglo XXI es el arte de decir exactamente lo que no se va a hacer. Hoy tenemos un titular: no se tocan los pilares del Estado del bienestar, no se tocan las pensiones. La realidad es que se congelan las pensiones, se tocan los derechos de los dependientes y pagan los más débiles. Sí, señor presidente, los más débiles. Usted ha hablado de un reparto equitativo del ajuste, y equitativo no es, señor presidente, las cosas como son. Toca a trabajadores, a asalariados, a pensionistas, a dependientes, pero no toca una fiscalidad más justa, no toca una reforma del sistema financiero, no toca a los causantes de la crisis, no suprime los chiringuitos financieros que permiten tributar a las grandes fortunas al 1 por ciento, y eso no es propio de un gobierno que dice cumplir con sus compromisos y es absolutamente insólito en un gobierno que se proclama de izquierdas. Ustedes plantean el esfuerzo de los de siempre y proponen un ajuste, pero un ajuste duro también hacia los de siempre.

Veníamos a escuchar cómo proponían reformas estructurales en todos los sectores. Venimos de una época en la que nos decían que hacía falta reformar la lógica de los mercados, y lo que ha pasado es que los mercados han acabado reformando el Estado, han acabado reformando las políticas y han acabado reformándoles incluso a ustedes.

Señor presidente, no le voy a pedir que reconozca sus errores del pasado -aún me acuerdo de cómo no hace tanto tiempo usted presumía de reducciones fiscales por valor de 30.000 millones de euros, exactamente el doble de lo que ustedes van a ajustar ahora; reformas fiscales que la Fundación de Cajas de Ahorro acreditó que beneficiaron a las rentas más altas-, pero sí le voy a decir que aunque hoy no se trata de quedarse de brazos cruzados, no, tampoco se trata de ir en la senda del ajuste duro que usted nos plantea. Hoy tiene un camino por el que podría transitar, el de una fiscalidad justa, progresiva y verde. ¿Por qué no recupera el impuesto del patrimonio sobre las grandes fortunas en vez de suprimir 1.200 millones de euros, como va a hacer, en
materia de dependencia? ¿Por qué no hace una reforma fiscal justa? ¿Por qué no emprende una reforma fiscal verde que, bajo el principio de quien contamina paga, sirva para recaudar y para modernizar nuestra economía? Pero eso no, eso no se puede tocar, quizá porque pondría nerviosos a los mercados o simplemente porque quizá su Gobierno no se atreve. ¿Por qué
usted no plantea una reforma del sector financiero en vez de aplaudir lo que le aconseja el gobernador del Banco de España? Ese gobernador que tiene el descaro de, día sí día también, hablar de reforma laboral y que no es capaz de definir una propuesta de un sector financiero que hoy niega el crédito. Pero eso no, los grandes bancos acumulan beneficios pero usted no plantea la reforma del sector financiero que garantice que el crédito llegue a las familias y a las empresas. ¿Por qué no plantea hoy una reforma del sector energético que permita adelantarnos a la próxima crisis, la del peak oil, la crisis energética, una reforma que permita hacer una apuesta en primer lugar por el ahorro y la eficiencia y después por las renovables y que modifique la Ley del Sector Eléctrico? Claro, nos lamentamos día sí y día también del déficit tarifario, pero la realidad es que no recalculamos el déficit tarifario y no cambiamos esa Ley del Sector Eléctrico, donde privatizamos los modelos pero donde mantuvimos los monopolios. ¿Por qué no afronta también una política industrial activa? ¿O por qué no entra en la política de gastos superfluos? Hoy ha anunciado una reducción de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo. Podría haber hecho otra cosa cuando ayer su amigo Obama le llamaba, podía haberle anunciado que retira las tropas de Afganistán. ¿O es que es mejor mantener las tropas en Afganistán que reducir en 600 millones de euros la ayuda oficial al desarrollo?

Mire, lo que está haciendo y lo que está proponiendo es insólito, y es insólito por parte de un gobierno de izquierdas. Ustedes nos dijeron que sí, que teníamos que reformar los sectores financieros, y lo que han hecho es que los sectores financieros marquen al dictado las políticas que ustedes tienen que hacer. En el Financial Times hace pocos días un grupo de economistas le
decían al conjunto de la sociedad que no teníamos que ir a una política de ajuste duro en poco tiempo porque eso podía poner en duda no ya el Estado del bienestar, sino la recuperación económica. No lo dice un diputado de Iniciativa o Izquierda Unida, no, se lo dicen economistas que entienden que la política que usted quiere aplicar pone en jaque el Estado del bienestar y pone en jaque la recuperación económica, pasando quizá de la recesión a la depresión. ¿Es eso responsable? No, señor presidente, eso es profundamente irresponsable y denota una profunda insensibilidad como gobernante que usted dice ser de izquierdas y progresista. Hoy necesitamos liderazgo en Europa, ese liderazgo que ustedes no han tenido, un liderazgo que diga que necesitamos un gobierno económico, con finanzas europeas, con una gobernanza económica, pero no una política de ajuste hacia Grecia que supondrá que los griegos tendrán por muchos años un escenario en el que no van a crecer, un escenario de ajustes duros, durísimos, con una Europa que presta al 5 por ciento cuando los bancos lo hacen al 1 por ciento. Esa no es la Europa que quiero, yo quiero Europa, pero quiero una Europa distinta y lo que lamento es que usted no está liderando desde la Presidencia española esa otra Europa que muchos europeos y que muchos ciudadanos queremos.

El problema de fondo -voy acabando, señor presidente- es precisamente la actitud que ustedes están teniendo. El Fondo Monetario Internacional exige una propuesta de ajuste, reducir el déficit. ¿Y qué hacen ustedes? Reducir el gasto sin una política fiscal distinta, sin nuevas exigencias y sin reformas estructurales del sector financiero. Si uno hace una drástica reducción del déficit puede comprometer el futuro, así que reducción del déficit, sí, drástica, no; si no, España no estaría en condiciones de crecer este año. Esta no es mi frase, señor presidente, esta es su frase hace apenas unas semanas. Una drástica reducción del déficit supondrá que España no esté en condiciones de crecer este año. Asumo sus máximas en este caso, pero las máximas de hace una semana, no las de hoy, señor presidente, y lo que le digo es que la propuesta de ajuste de caballo que nos propone es un ajuste precisamente duro, durísimo, que van a pagar los más débiles. Le anuncio ya que nosotros vamos a ser propositivos si cambian de senda, pero por este camino no les vamos a acompañar. No solo no les vamos a acompañar, sino que van a tener nuestra oposición, si usted quiere, modesta, pero una oposición contundente y una oposición que se va a producir en esta Cámara y que se va a producir, creo, también en la calle. Porque no es que no sea justo; no es decente decir que el ajuste es equitativo y que no se les toque nada a los bancos, que no se les toque nada a las rentas altas y que se toque a pensionistas, asalariados y trabajadores. Sobre todo, el arte de la política tiene que dejar de consistir en decir una cosa para hacer exactamente lo contrario.

Nosotros por ahí no vamos a pasar.
Muchas gracias.

viernes, 7 de mayo de 2010

Aclariments al conveni Ajuntament - Departament de Justícia

En relació al conveni aprovat en el darrer ple amb set vots a favor i només dues abstencions (26 de març) pel Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC), cal fer els següents aclariments.

Aquest conveni es fonamenta en tot un seguit de recomanacions de altes institucions internacionals que queden recollits de la següent manera “Que les parts tenen en compte les regles mínimes de les Nacions Unides per a l’administració de la justícia de menors (Regles de Beijing), la Resolució del Consell d’Europa de 1979, i la Recomanació de 1987, relativa, entre d’altres, a la necessària participació de la comunitat, en l’àmbit local, en el tractament de menors amb mesures judicials relatives a l’assistència postpenitenciària de les persones condemnades o en llibertat condicional i la participació de la comunitat en la política penal, així com l’establert per l’article 25.2 de la Constitució Espanyola, segons el qual les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat restaran orientades vers la reeducació i la reinserció social i no podran consistir en treballs forçats”

Així doncs, el conveni signat, pretén oferir el municipi d’Olesa de Bonesvalls com a lloc on aquestes persones comdemnades a fer prestacions socials alternatives a la privació de llibertat, puguin desenvolupar les seves activitats de reinserció. Un conveni proposat per les dues grans entitats municipals d’aquest país i signat per un bon nombre d’ajuntaments.

Amb aquest conveni, podran venir a Olesa de Bonesvalls, persones que hagin estat condemnades a fer Treballs en Benefici de la Comunitat. L’Ajuntament únicament posa a disposició dels tècnics assignats per la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, els mitjans que calguin per tal de que puguin desenvolupar la seva tasca. Alhora el Departament de Justícia col•labora aportant tècnics responsables per a les funcions de supervisió, proporcionant la informació i el suport tècnic necessaris per a una millor intervenció envers les persones ateses, al marge de córrer amb totes les despeses econòmiques que se’n derivin.

També, s’ha de recordar que únicament participen d’aquest conveni aquelles persones condemnades a complir penes de Treballs en Benefici de la Comunitat i/o Prestacions en Benefici de la Comunitat. En cap cas, les persones que compleixen aquestes penes, ho són per haver comès delictes greus, i molt menys delictes de sang, violacions o pederàstia. Aquestes persones, a més, no vindrien a viure al nostre municipi, únicament es desplaçarien per dur a terme les tasques encomanades. Tasques, com netejar, desbrossar, podar, pintar, etc...

Així doncs, cal demanar tranquil•litat, ja que es tracta d’un conveni, partint de la base que tothom té dret a una segona oportunitat, i que la reinserció és la millor de les alternatives. A més aquesta reinserció estarà supervisada i tutelada per tècnics competents.

Olesa de Bonesvalls, ha de col•laborar en la mida del possible a fer possible aquest principi de solidaritat.