viernes, 29 de octubre de 2010

sobre les taxes

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS.

En relació a la proposta presentada pel sr. Ases i el seu govern, UPO fa les següents consideracions i aportacions.

En primer lloc, en relació a la informació apareguda al web http://www.olesadebonesvalls.org/ (sorpren que no facin servir la web municipal per aquests comunicats!), on es diu que l’ajuntament fa “una proposta de reducció dels impostos municipals pel proper exercici fiscal del 2011, així com la eliminació d’algunes taxes que no es venien aplicant.” Cal dir que la reducció d’impostos que publiquen es falsa. La proposta presentada congela les taxes i només es fa una mínima reducció de l’IBI i de la taxa urbanística.

En primer lloc es proposa una reducció de la taxa de l’IBI un 0’10, passant del 0,80 actual al 0,70. Però la realitat es que els veïns d’Olesa no veuran rebaixat ni un cèntim els seus rebuts. Així doncs, aquesta rebaixa proposada és insuficient i ha de ser major.

En segon lloc, també proposen rebaixar la taxa per llicències urbanístiques un 15 per cent. Aquesta rebaixa pot ser considerada important ja que es baixa del 1,19 actual al 1,00%, però des d’UPO entenem que si es volen rebaixar els impostos urbanístics també s’hauria de rebaixar el ICIO, en un percentatge similar. Així l’ICIO també s’hauria de rebaixar un 15% per situar-lo al 2,55%. Si no es fan les dues modificacions, la realitat serà que, per un veí que sol•liciti una llicència urbanística el cost serà gairebé igual l’any 2011 que ho ha estat fins ara.

Per últim, la última modificació que proposen des del govern és la eliminació de la taxa 19 d’entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Aquesta taxa, tot i que estava aprovada fa anys, mai s’ha aplicat. Així doncs, la seva eliminació no suposa cap reducció dels impostos a Olesa. Han eliminat aquesta taxa, única i exclusivament perquè és una demanda d’ERC des del dia que es va aprovar i necessiten el seu vot.

Al marge d’aquestes modificacions presentades pel sr. Ases, UPO ha fet les següents demandes.
Cal modificar les taxes d’escombraries relatives als negocis i locals comercials. Actualment només hi ha quatre categories i són insuficients, tenint en compte la diversitat de activitats comercials que hi ha avui en dia a Olesa.

Així doncs, l’actual situació amb només quatre categories: 1.Locals comercials, 2.Bars i cafés, 3.Locals industrials i 4.Restaurants, Hostals i fondes, ha de modificar-se amb la creació de més categories. Aquestes noves categories han de tenir en compte les diferents quantitats d’escombraries que es generen en un establiment. No és el mateix una perruqueria, que una hípica, que una immobiliària, que una carnisseria o que una drogueria. A més també s’hauria de distingir els bars en funció de si fan menjars o no.

En relació a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, demanem que es recullin a les taxes les categories dels vehicles que rebran descompte ecològic. La reducció de l’impost en base a la contaminació és una proposta que ERC va presentar al ple la tardor de 2008 i que UPO va aprovar considerant que s’havien de donar incentius fiscals als vehicles menys contaminants. Ara demanem que aparegui i que s’especifiqui clarament quins vehicles tindran descompte i com han de sol•licitar-lo els veïns que tinguin vehicles ecològics.

Per últim, en relació a les nostres propostes, demanem que s’eliminin les taxes de la deixalleria. Creiem i ja ho vam dir en el ple del 28 de maig on van ser aprovades, que posar un preu a la utilització de la deixalleria, encara que sigui només per algunes persones que l’utilitzin molt, provocarà un augment de la brossa acumulada en les zones verdes del nostre municipi. Creiem que la deixalleria ha de ser totalment gratuïta i el que cal fer, és modernitzar-la i ampliar-la. Fer una campanya explicativa sobre reciclatge i compostatge i en tot cas, com es fa en altres municipis, l’ús de la deixalleria hauria de comportar rebaixes en l’impost d’escombraries. UPO no aprovarà unes taxes fiscals on es mantingui aquesta taxa que considerem innecessària.

Aquests seran els punts que hem exposat a les reunions de regidors i que defensarem en el ple extraordinari del proper dimarts 2 de novembre.

sobre les taxes

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS.

En relació a la proposta presentada pel sr. Ases i el seu govern, UPO fa les següents consideracions i aportacions.

En primer lloc, en relació a la informació apareguda al web http://www.olesadebonesvalls.org/ (sorpren que no facin servir la web municipal per aquests comunicats!), on es diu que l’ajuntament fa “una proposta de reducció dels impostos municipals pel proper exercici fiscal del 2011, així com la eliminació d’algunes taxes que no es venien aplicant.” Cal dir que la reducció d’impostos que publiquen es falsa. La proposta presentada congela les taxes i només es fa una mínima reducció de l’IBI i de la taxa urbanística.

En primer lloc es proposa una reducció de la taxa de l’IBI un 0’10, passant del 0,80 actual al 0,70. Però la realitat es que els veïns d’Olesa no veuran rebaixat ni un cèntim els seus rebuts. Així doncs, aquesta rebaixa proposada és insuficient i ha de ser major.

En segon lloc, també proposen rebaixar la taxa per llicències urbanístiques un 15 per cent. Aquesta rebaixa pot ser considerada important ja que es baixa del 1,19 actual al 1,00%, però des d’UPO entenem que si es volen rebaixar els impostos urbanístics també s’hauria de rebaixar el ICIO, en un percentatge similar. Així l’ICIO també s’hauria de rebaixar un 15% per situar-lo al 2,55%. Si no es fan les dues modificacions, la realitat serà que, per un veí que sol•liciti una llicència urbanística el cost serà gairebé igual l’any 2011 que ho ha estat fins ara.

Per últim, la última modificació que proposen des del govern és la eliminació de la taxa 19 d’entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Aquesta taxa, tot i que estava aprovada fa anys, mai s’ha aplicat. Així doncs, la seva eliminació no suposa cap reducció dels impostos a Olesa. Han eliminat aquesta taxa, única i exclusivament perquè és una demanda d’ERC des del dia que es va aprovar i necessiten el seu vot.

Al marge d’aquestes modificacions presentades pel sr. Ases, UPO ha fet les següents demandes.
Cal modificar les taxes d’escombraries relatives als negocis i locals comercials. Actualment només hi ha quatre categories i són insuficients, tenint en compte la diversitat de activitats comercials que hi ha avui en dia a Olesa.

Així doncs, l’actual situació amb només quatre categories: 1.Locals comercials, 2.Bars i cafés, 3.Locals industrials i 4.Restaurants, Hostals i fondes, ha de modificar-se amb la creació de més categories. Aquestes noves categories han de tenir en compte les diferents quantitats d’escombraries que es generen en un establiment. No és el mateix una perruqueria, que una hípica, que una immobiliària, que una carnisseria o que una drogueria. A més també s’hauria de distingir els bars en funció de si fan menjars o no.

En relació a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, demanem que es recullin a les taxes les categories dels vehicles que rebran descompte ecològic. La reducció de l’impost en base a la contaminació és una proposta que ERC va presentar al ple la tardor de 2008 i que UPO va aprovar considerant que s’havien de donar incentius fiscals als vehicles menys contaminants. Ara demanem que aparegui i que s’especifiqui clarament quins vehicles tindran descompte i com han de sol•licitar-lo els veïns que tinguin vehicles ecològics.

Per últim, en relació a les nostres propostes, demanem que s’eliminin les taxes de la deixalleria. Creiem i ja ho vam dir en el ple del 28 de maig on van ser aprovades, que posar un preu a la utilització de la deixalleria, encara que sigui només per algunes persones que l’utilitzin molt, provocarà un augment de la brossa acumulada en les zones verdes del nostre municipi. Creiem que la deixalleria ha de ser totalment gratuïta i el que cal fer, és modernitzar-la i ampliar-la. Fer una campanya explicativa sobre reciclatge i compostatge i en tot cas, com es fa en altres municipis, l’ús de la deixalleria hauria de comportar rebaixes en l’impost d’escombraries. UPO no aprovarà unes taxes fiscals on es mantingui aquesta taxa que considerem innecessària.

Aquests seran els punts que hem exposat a les reunions de regidors i que defensarem en el ple extraordinari del proper dimarts 2 de novembre.

lunes, 4 de octubre de 2010

Crisis de gobierno. El sr. Ases destituye a los regidores de UPO

Sr Alcalde.

Hace un año Units Per Olesa le permitió cumplir el sueño de su vida. Después de un montón de años en la oposición le nombramos alcalde. Fue una decisión tomada con la cabeza fría pensando que la situación del Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls era ingobernable y que cualquier alternativa -incluso usted- sería mejor, mucho mejor.
Pues bien, ha pasado poco más de un año y podemos afirmar que no ha sido mejor, sino peor, infinitamente peor. Porque al margen de las disparidades de opinión política se suman una serie de aspectos personales que le convierten en alguien non grato para todos nosotros.

Usted nos echa del gobierno porque no puede confiar en nosotros. Pues bien, nosotros le decimos que no es que no pueda confiar en nosotros, es que usted no confía en nadie. Usted es un desconfiado y NO CONOCE EL CONCEPTO DELEGAR. Desde el primer día, ha estado revisando todo el trabajo que se realizaba en las diferentes regidorías, ha estado pidiendo informes paralelos del trabajo realizado. ¿Acaso no se fía usted de los regidores que nombró mediante decreto de alcaldía? Además, todos los trabajadores han de presentar por escrito todo lo que hacen. ¿Realmente cree que hace falta eso?, ¿No tiene usted ojos?, ¿No los ve trabajar cada día? ¡Seguramente no!, porque siempre tiene la puerta del despacho cerrada y sólo lo abandona para ir al baño y para hacerse cafés. Ahora justifica nuestra destitución en base a la desconfianza. ¡Qué curioso! Cuando deberíamos ser los demás los que desconfiáramos de usted. ¡Ni siquiera sus compañeros de partido confían en su trabajo, como quedó demostrado a principios de verano!

Su forma de llevar el ayuntamiento es claramente dictatorial. Usted se comporta como un pequeño GRAN DICTADOR, trata a los empleados como basura, les mete broncas de forma individualizada por temas ridículos (fotocopias), crítica a aquellos que se acogen a sus derechos laborales (bajas maternales), les controla el tiempo del almuerzo y los mira con mala cara constantemente. Evidentemente ningún trabajador dirá nada de esto. Es lógico, pero el ambiente que se respira en el ayuntamiento es de máxima tensión y en buena parte USTED ES EL CULPABLE. Pregunte sobre las oposiciones laborales, y verá que opinan sus empleados.

Por cierto, imaginamos que entiende que todo esto no es algo que hayamos descubierto ahora. Sabemos que desde el primer día usted ha inspeccionado todos los expedientes sin consultarlo con el regidor de turno. ¿Para qué quiere entonces un regidor? Quizás para poner la firma, únicamente.

SU DESLEALTAD con sus compañeros de gobierno ha ido creciendo con el tiempo. Bajo la frase “estem treballant” traiciona la confianza depositada por parte de UPO y no informa de nada de lo que está haciendo. ¿Cómo se explica que haya hecho gestiones con el Departament d’Ensenyament, con la Comisió d’Urbanisme de Barcelona, con los Serveis Territorials d’Educació, con los técnicos municipales y suponemos que un largo etcétera, sin consultar, informar o al menos comentarlo con los regidores responsables del área? ¿Cree usted que esto es una muestra de confianza y transparencia dentro del Equipo de Gobierno? ¿Es esta su idea de horizontalidad en su relación con sus socios de gobierno? Podríamos poner muchos otros ejemplos de decisiones importantes tomadas al margen del Equipo de Gobierno: Reglamento de la Deixalleria, subvenciones a las entidades, reuniones con las entidades, organización de fiestas, etcétera. Así pues, no diga ahora que nosotros hemos trabajado al margen del gobierno, es usted quien HA TRAICIONADO a sus socios, con su oscura forma de trabajar.

Realmente, la lista es larga y es difícil superar en un año el número de despropósitos llevados a cabo por usted. Cuando pensamos en las reuniones que se llevaron a cabo hace poco más de un año, nos llevamos las manos a la cabeza. No ha cumplido nada de lo que en su día se dijo. Y no ha sido porque haya temas que no hayan podido hacerse, o cuestiones que tengan difícil solución. No hablamos de eso, hablamos de cosas mucho más tangibles, de actitud, de filosofía y de forma de ser. Aquí es donde realmente USTED HA FRACASADO, HA INCUMPLIDO SU PALABRA e incluso HA MENTIDO en numerosas ocasiones.

Otro tema que es vergonzoso y de difícil comprensión, es su relación con el movimiento asociativo. En Olesa, por suerte, aún hay muchas entidades con intención de llevar a cabo actividades. Usted, desde el primer día solo ha puesto pegas e inconveniente. Es ridículo pensar como ha puesto y justificado, en base a informes del ingeniero, toda clase de trabas a las entidades que pretendían hacer fiestas y actos públicos. Los requisitos para poner barras de bar en las fiestas eran de chiste y además, y esto es más grave, no se exigía lo mismo a todo el mundo. En relación a las subvenciones, que decir que no sepa ya todo el mundo. Las ha rebajado y ha tardado una eternidad en decidirlas, impidiendo que las entidades pudieran organizarse con tiempo y hayan podido llevar a cabo todo lo que tenían previsto. Sinceramente, esta no es la forma de fomentar la participación ciudadana y el asociacionismo. USTED HA DESPRECIADO A LAS ASOCIACIONES IGNORÁNDOLAS Y NINGUNEÁNDOLAS POR COMPLETO.

Como ve, son muchas las cosas que se le pueden reprochar. Ahora bien, usted que siempre hablaba de hacer gobiernos de unidad, recuerde una cosa, de cinco regidores que firmaron hace un año la moción de censura contra el alcalde anterior y a favor de usted 4 ya no le respaldan. Sólo mantiene el apoyo de uno, que por cierto ni vive en Olesa ni creo que le preocupe demasiado el futuro de nuestro pueblo. Piénselo bien ¿Cómo piensa dirigir el Ayuntamiento con sólo dos regidores?

Por cierto, y que quede bien claro. Usted nos ha destituido porque UPO ha querido llevar a cabo un proyecto que estaba escrito en el acuerdo de gobierno firmado en julio de 2009. Le transcribo directamente por si no lo recuerda. En el apartado URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRES I SERVEIS, tercer punto y siguientes “Estudi possibilitat disposar d’una oferta d’habitatge social. Estudi possibles requalificacions terrenys que permetin resoldre la titularitat del Camp de Futbol, i l’ampliació de l’Escola d’Olesa de Bonesvalls. Estudi projecte remodelació dels carrers Diputació i Olesa de Bonesvalls” y punto 8 “Fomentar la construcció d’habitatges de protecció oficial, per a joves i gent gran, empadronats, i residents a Olesa, que ho sol•liciti, tenint en compte les seves necessitats, i possibilitats, reals i no les dels promotors”. Parece que el Plan de la Savina, resolvía de una tacada todos estos objetivos. Nosotros cuando firmamos algo, lo hacemos con voluntad de cumplirlo, parece que usted no piensa igual.

Por último, solo nos queda pedir disculpas a la ciudadanía olesana y en especial a nuestros simpatizantes, por haber permitido que un personaje tan nefasto y opaco como usted fuera nombrado alcalde.

Atentamente