sábado, 7 de febrero de 2009

Actuacions de la Generalitat danvant les ventades

En aquest informe s'expliquen totes les actuacions dutes a terme per la Generalitat durant els dies posteriors a les ventades de fa deu dies.

Al final del document podeu trobar uns enllaços on s'informa de com fer reclamacions.


Actuacions de La General It At Davant Les Ventades

No hay comentarios: