viernes, 30 de marzo de 2012

Primer ple enregistrat en vídeo

El ple del darrer dimecres va ser gravat en vídeo per primer cop.
Sí, després d'uns mesos des que es va aprovar la moció presentada per UPO on s'instava a enregistrar en video els plens, aquest dimecres es va fer una prova pilot.
L'equip de govern té uns presuspostos aprovats per tal d'enregistrar els plens i penjar-los a un canal de youtube. Fins i tot s'està estudiant la possibilitat de que es puguin veure en directe. Clar que això dependrà de la potència d'ADSL que hi hagi.
De moment, com diem aquest dimecres es va fer una prova pilot on es va enregistrar el ple amb mitjans casolans. Ja ens informaran de com ha quedat el resultat i de si cal instalar equips de so.
Poc a poc sembla que l'Ajuntament entra al segle XXI. A més, sembla imprescindible dur a terme les gravacions, perquè el ple cada cop té menys públic. Clar que celebrant-lo abans d'un partit de Champions del Barça és bastant normal.
La setmana vinent posarem un resum de com va anar el ple.

miércoles, 28 de marzo de 2012

Preguntes d'UPO al ple d'aquesta tarda.

Preguntes del grup municipal Units per Olesa al senyor alcalde i el seu equip de govern, per al ple de 28 de març.

1. Es pensa dur a terme algun dia l’acord de ple, on es va aprovar la gravació dels plens.
• Han passat més de sis mesos des que es va aprovar la gravació de plens i encara no tenim cap noticia. Tampoc s’ha fet cap reunió per parlar-ne.
• S’ha fet alguna gestió al respecte?
• S’ha parlat amb algú per fer les gravacions de forma altruista?

2. Situació de les indemnitzacions de servitud pels passos d’aigua a Pla del Pèlag.
• En quina situació es troben? Està previst pagar les indemnitzacions en aquest 2012?
• Quin import tindran aquestes indemnitzacions, tenint en compte que han passat molts anys des de la aprovació en ple?
• En quina situació es troben les obres de les canonades que hi falten?
• Quan es pensa executar la obra de la canonada que uneix els carrers Vallirana i Obagues?

3. Obra carretera Olesa – barris Pla del Pèlag-Ca n’Olivella.
• Donat que hi havia una subvenció dels PUOSC per aquest 2012, s’ha elaborat algun projecte per presentar?
• En que consisteix el projecte elaborat, en cas de que s’hagi fet?
• Quin pressupost té?
• Quin calendari d’execució hi ha previst?

4. Camp de futbol.
• Donada la mala situació del camp de futbol i l’abandonament que pateix. Quina es la postura d’aquest equip de govern davant d’aquesta instal•lació esportiva?
• Es pensa fer alguna adequació a les instal•lacions?
• Quan i com es pensa solucionar el tema de la il•luminació?

5. Foses sèptiques.
• Existeix algun control de les foses sèptiques que aboquen les aigües als carrers? En cas afirmatiu, s’obliga als infractors a fer les foses noves i es comprova que no aboquin les aigües al carrer un cop fetes les obres?
• Existeixen casos a Can Olivella i Pla del Pèlag on l’abocament d’aigües pudentes es continu i permanent, cal tenir-ho en compte i més ara que comença l’estiu.

Preguntes d'UPO al ple d'aquesta tarda.

Preguntes del grup municipal Units per Olesa al senyor alcalde i el seu equip de govern, per al ple de 28 de març.

1. Es pensa dur a terme algun dia l’acord de ple, on es va aprovar la gravació dels plens.
• Han passat més de sis mesos des que es va aprovar la gravació de plens i encara no tenim cap noticia. Tampoc s’ha fet cap reunió per parlar-ne.
• S’ha fet alguna gestió al respecte?
• S’ha parlat amb algú per fer les gravacions de forma altruista?

2. Situació de les indemnitzacions de servitud pels passos d’aigua a Pla del Pèlag.
• En quina situació es troben? Està previst pagar les indemnitzacions en aquest 2012?
• Quin import tindran aquestes indemnitzacions, tenint en compte que han passat molts anys des de la aprovació en ple?
• En quina situació es troben les obres de les canonades que hi falten?
• Quan es pensa executar la obra de la canonada que uneix els carrers Vallirana i Obagues?

3. Obra carretera Olesa – barris Pla del Pèlag-Ca n’Olivella.
• Donat que hi havia una subvenció dels PUOSC per aquest 2012, s’ha elaborat algun projecte per presentar?
• En que consisteix el projecte elaborat, en cas de que s’hagi fet?
• Quin pressupost té?
• Quin calendari d’execució hi ha previst?

4. Camp de futbol.
• Donada la mala situació del camp de futbol i l’abandonament que pateix. Quina es la postura d’aquest equip de govern davant d’aquesta instal•lació esportiva?
• Es pensa fer alguna adequació a les instal•lacions?
• Quan i com es pensa solucionar el tema de la il•luminació?

5. Foses sèptiques.
• Existeix algun control de les foses sèptiques que aboquen les aigües als carrers? En cas afirmatiu, s’obliga als infractors a fer les foses noves i es comprova que no aboquin les aigües al carrer un cop fetes les obres?
• Existeixen casos a Can Olivella i Pla del Pèlag on l’abocament d’aigües pudentes es continu i permanent, cal tenir-ho en compte i més ara que comença l’estiu.

martes, 27 de marzo de 2012

Ple ordinari de març

Demà dimecres un nou ple a l'Ajuntament d'Olesa.

L'ordre del dia serà el següent:


1. Proposta d’aprovació acta de la sessió anterior de data 25 de gener de 2012.
2. Donar compte acords de les Juntes de Govern del 10 i 24 de gener i dels 7 i 28 de febrer.
3. Proposta de modificació de la Plantilla Orgànica del Personal del Pressupost 2012.
4. Proposta d’aprovació del conveni col•lectiu del Personal Laboral de l’Ajutnament d’Olesa de Bonesvalls, per al període 2012-14.
5. Proposta d’informació de l’informe d’intervenció en referència al RDL 4/2012, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
6. Adhesió al conveni subscrit entre la generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, en referència al Pla d’Assistència Financera Local.
7. Proposta d’aprovació dels preus no tarifaris corresponents al Servei Municipal d’Aigua Potable d’Olesa de Bonesvalls per a l’any 2012.
8. Proposta d’aprovació de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals.
9. Proposta d’aprovació del Reglament Municipal per a sol•licitar ajuts destinats a Entitats i Associacions d’Olesa de Bonesvalls.
10. Precs i preguntes

Recordeu que en els plens ordinaris tothom que vingui pot fer preguntes.

Com de costum a la web de l'Ajuntament res es diu d'aquest ple.