jueves, 29 de noviembre de 2007

ÈXIT DE CONVOCATÒRIA EN EL PRIMER ACTE CULTURAL D' U.P.O.

El passat dissabte 24 de novembre, va tenir lloc l'acte de presentació de Units per Olesa - Secció Cultura (U.P.O. - ICV-EUiA) amb un èxit contundent d'assistència. Més de 100 persones, veïns i veïnes d'Olesa de Bonesvalls, es van reunir per rendir homenatge a la figura del revolucionari Ernesto Che Guevara.

Entre els assistents, podem destacar la presència de l'excel.lentíssim Cònsul de Cuba a Barcelona, el senyor Carlos Castillo. També en Salvador Torres (President del Casal de l'Amistat de Cuba a Barcelona), el conferenciant i sociòleg Felipe López Aranguren, i diferents personalitats del món de la política, com ara Diego Díaz (membre Consell Comarcal ICV Alt Penedès), Ramon Guash (alcalde de Begues ICV), Fèlix Alonso (Director General Relacions Internacionals de la Generalitat de Catalunya), Joan Parera ( alcalde d'Olesa de Bonesvalls) i Pep Anfruns (Coordinador d'ICV a l'Alt Penedès).

La jornada va estar conduïda per Marta Rodríguez Peralta (regidora d'U.P.O. - ICV a l'ajuntament d'Olesa de Bonesvalls i propera alcaldessa), donant pas a la projecció de la pel.lícula "El Che, donde nunca lo hubieras imaginado". Tot seguit el sociòleg López Aranguren va oferir una conferència sobre la figura del Che i, en acabat, va obrir una roda d'opinió entre els assistents. Tot plegat va estar amenitzat per "mojitos" i música cubana.

Aquest és el primer acte dins d'un conjunt d'activitats culturals programades , amb el lema " L' accès a la cultura és un dret inherent a tots els èssers humans" a les que esteu tots i totes convidats i de les quals us anirem informant desde U.P.O. (Units per Olesa de Bonesvalls)

viernes, 14 de septiembre de 2007

Propostes de UPO al Pla d'Actuació Municipal 2007-2011

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PEL PERÍODE 2007-2011 APORTACIÓ DE U.P.O. – I.C.V.PROPOSTES DE U.P.O. – I.C.V.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

Dotar de contenidors de brosses selectives en nombre suficient a tot el terme municipal per tal d’evitar l’acumulació d’aquesta brossa. Cal també regular la recollida d’aquest tipus de deixalles per que es realitzi de forma eficient i amb la periodicitat establerta.

Complir amb el que es va establir en el Pla d’Ordenació Urbanístic, on es fixà l’amplada de voreres, la distància entre fanals i localització dels contenidors d’escombraries. Aquests espais existeixen, però els contenidor no hi estan ubicats.

Enjardinament de l’entrada de les urbanitzacions Ca n’Olivella i Pla del Pèlag (Ara n’hi han contenidors) amb rocalla d’almenys 1 metre d’alçària amb arbrat autòcton, bancs per esperar els nostres infants, i rètols indicant la parada del bus escolar; la prohibició de llençar brossa, així com la ubicació i horari de la deixalleria.

Ampliació de l’horari de la deixalleria.

Controlar els abocaments incontrolats a tot el territori municipal en especial al PLA DE PÈLAG. I vigilar sobretot les parcel·les deixalleria.

Reestructurar si cal el personal municipal per tal d’optimitzar els rendiments i considerar les retribucions del personal contractat, reconsiderant l`horari de dedicació del Sr. Alcalde.

Estudiar i implantar la creació de Policia local al terme municipal, d’acord amb la llei de Policia Local de Catalunya. En aquest punt, U.P.O –I.C.V. presentarà el seu estudi de viabilitat.

ÀREA SOCIAL

Desenvolupar al màxim nivell el Reglament de participació ciutadana i els pressupostos participatius, dins l'àmbit municipal i les possibilitats reals.

Estudiar reobrir el debat del C.A.P. de Begues i revalorar-ho des de les perspectives actuals.

Sol·licitar del Institut Català de la Salut la presencia setmanal com a mínim d’un podòleg i d’un pediatra.

Cercar ajuts al òrgans corresponents per tal de fer realitat la interconnexió entre els barris i el Centre Vila amb transport públic, si més no, en horaris de consulta del metge o esdeveniments puntuals. És a dir, que no sigui condició imprescindible per viure a Olesa el estar en possessió d’un vehicle i el corresponent permís.

Estudiar si aquest transport podria ésser compatible amb el transport ja existent de recollida dels més petits i fer les funcions abans esmentades o si bé ens sortiria a comte adquirir un bus a càrrec municipal per fer ambdues tasques.

Crear la figura de síndic de greuges social. Figura que restaria enquadrada dins de Benestar Social i recolzaria o faria de pont entre la comunitat i el tècnic de BENESTAR SOCIAL.

CULTURA-EDUCACIÓ I ESPORTS

Municipalització de les instal·lacions del Club de Futbol Olesa fent-lo partícip dels pressupostos municipals i ajuts externs pel seu manteniment i millora del seu estat actual.

Proposta per que la festa major del nostre municipi, sigui la de tot Olesa estenent aquesta en el temps i el territori. Convocant en la seva durada actes festius en tots els barris encara que mantenint els actes principals al Centre de la Vila.

Potenciar la festa de la gent gran, donant-li un caire de respecte cap aquest col·lectiu, i no limitat a un dinar.

Pel que fa a Associacions de qualsevol caire, hauran de restar degudament autoritzades i inscrites als registres municipals i de la Generalitat de Catalunya. Aquestes associacions, rebran només ajuts puntuals en base a la presentació i aprovació per part del municipi d’un projecte previ d’activitats. No s’acceptarà en cap cas els criteris de drets adscrits.

Sol·licitar als òrgans competents ajuts per adequar les escoles per tant que s’acabi d’una vegada, la emigració dels nostres infants cap a poblacions pròximes.

Cercar un Pla d’actuació de desenvolupament industrial i comercial creant un espai normatiu per tal que Olesa tingui el teixit comercial que li pertoca, sense detriment pel ja establert. Per tant caldrà fer un estudi previ de viabilitat de la nova activitat.

ÀREA TERRITORIAL

Exigir al bisbat de Barcelona, que es faci càrrec de la neteja dels boscos de la seva propietat, així com mantenir a les proximitats dels nuclis habitats els cinturons de SEGURETAT nets i accessibles, tal com s’estableix al Reglament de Protecció Contra-incendis a l’àmbit rural.

També exigir al Bisbat el manteniment de l’hospital de Cervelló i que aquesta consti a totes les guies i catàlegs com a espai protegit i monument històric, fent així la seva promoció.

Tornar al poble la zona tant degradada de l’entorn de l’església, creant una zona de vianants. Prohibint-hi l’ús de la zona com a aparcament.

Al Raval i l’Avinguda Hospital la creació d’un carril bici degudament senyalitzat.

Com a compromís d’aquest municipi en el seu període, executar el P.O.U.M en el termini d’aquests quatre anys. Essent imprescindible per aquesta escomesa iniciar els treballs previs durant el mes d’octubre.

Crear plataformes elevades a la zona de les escoles, accés Can Xacó, barri d’Hospital, Raval, Avda. Hospital, carrer Diputació (varis).

miércoles, 8 de agosto de 2007

Sobre el derecho de autodeterminación

Como parece que en el pleno extraordinario del viernes 27 de julio, no se entendió bien nuestra respuesta, en referencia a la moción presentada por el GOOB-FIC, transcribimos literalmente la respuesta dada por nuestro regidor Carlos Vico. Tenemos quer recordar, tal y como se dijo en el pleno correspondiente, que nosotros estamos a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña y de todos los pueblos oprimidos del mundo, ya que así lo dicta nuestro caracter internacionalista, tal y como se puede leer en los estatutos de Units per Olesa.
Pero igual que votamos el otro día en contra de aquella moción, seguiremos votando en contra de todas aquellas mociones, que por su caracter se alejen de las problemáticas reales de Olesa, las únicas que a nosotros nos importan y por las cuales hemos entrado a trabajar en este ayuntamiento. Quien no lo entienda así, es que no comprende cual es la finalidad de un consistorio municipal, o al menos no lo entiende igual que nosotros.

En referència a la moció presentada pel GOOB-FIC, amb registre d’entrada 1097, en data dos de juliol de 2007, Units per Olesa té que dir:
Estem totalment d’acord amb el dret d’autodeterminació dels pobles, de fet, només cal llegir la Carta Fundacional de les Nacions Unides (ONU) en els articles 1 i 55, es reconeix el dret dels pobles així com la seva lliure determinació. En cap cas anirem en contra de les doctrines marcades pel màxim organisme polític d’aquest món que ens ha tocat viure.

Però resulta del tot paradoxal, que el GOOB-FIC, partit independent d’Olesa de Bonesvalls, com ells s’encarreguen de recordar en cada escrit que fan. Partit que es vanagloria de la seva autonomia, envers les federacions superiors. Partit que constantment recorda que el que s’ha de fer es treballar pel poble i que això només ho poden fer els vilatans i vilatanes, empadronats i residents al terme municipal. Proposi, que aquest ajuntament, perdi el temps, discutint temes, que han de ser discutits en el parlament de Catalunya i en tot cas en el Congrés dels Diputats, i no en el conjunts dels consistoris catalans i espanyols, perquè sinó, podríem votar a favor del dret d’autodeterminació dels: bascos, navarresos, saharauis, palestins, corsos, bretons, txetxens o reivindicar els drets de poblacions massacrades pels imperis econòmics, com els indis de la selva amazònica o els maputxes de la conca del Biobío.

I seguint amb les reivindicacions de drets fonamentals per a les persones, podríem fer un repàs de la constitució, i fer una moció en favor de dret a l’habitatge, en contra dels maltractaments, en favor del respecte al medi ambient, pel dret al treball, per la recuperació del patrimoni sindical espoliat a la Guerra Civil Espanyola, pel dret a l’aigua i evitar així tragèdies humanes com les de Darfur, pels crims contra la humanitat comés per un bon nombre de dictadors i presidents democràtics arreu del món, contra els abusos laborals al tercer món i un llarg etcètera...

Però sincerament, senyors del GOOB, crec que en aquest ple estem per discutir temes rellevants d’Olesa de Bonesvalls, qüestions que afecten directament als vilatans i vilatanes d’aquest municipi. Almenys, per aquest motiu van concórrer a les eleccions i per aquest motiu vam decidir participar al actual govern municipal.

Es per això, que en referència a la moció 1097, el nostre vot es negatiu.

viernes, 6 de julio de 2007

Acuerdo de Gobierno

ACUERDO DE GOBIERNO OLESA DE BONESVALLS 2007-2011
PREÁMBULO
En las últimas elecciones municipales celebradas el 27 de mayo, los ciudadanos y ciudadanas de Olesa de Bonesvalls manifestaron, de manera clara y rotunda la necesidad de un cambio en la forma de gobernar nuestro municipio.
El pacto de gobierno que firman CIU, UPO-ICV y PSC significa la materialización de esta voluntad de cambio, estableciendo un conjunto de bases que permitirán desarrollar con garantías de éxito las reformas que se requieren.
Con este pacto los partidos firmantes configuran un gobierno municipal con una amplia mayoría social y representativa de la sociedad olesana; un gobierno que permitirá profundizar en los cambios con mayor ritmo, solidez y pluralidad.
Los partidos firmantes de este acuerdo se proponen gobernar juntos por dotar a Olesa de la estabilidad necesaria para llevar a término la transformación que Olesa necesita, desde una óptica de progreso y catalanista abierta a la participación de otras fuerzas políticas.
Estos Acuerdos de Gobierno nacen con la voluntad de ser el embrión del futuro Plan de Actuación Municipal de Olesa de Bonesvalls para el periodo 2007-2011, y marcar los objetivos políticos del gobierno municipal que permitan afrontar el futuro inmediato. Es por este motivo que adoptan los siguientes:
ACUERDOS
1. En la constitución del Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls a celebrar el próximo día 16 de junio de 2007, los concejales electos de CIU, UPO-ICV y PSC votaran al regidor del PSC para ocupar la alcaldía durante el primer año, hasta el 16 de junio de 2008.
2. Que a partir del 17 de junio de 2008 hasta el 16 de diciembre del 2009 la alcaldía pasara a manos de CIU.
3. Que la alcaldía pasará a ostentarla UPO-ICV a partir del 17 de diciembre de 2009 hasta el fin del mandato.
4. Que a partir de la constitución del Ayuntamiento se reunirán los grupos para formar el cartapacio municipal.
En Olesa de Bonesvalls, 15 de junio de 2007.
Firmado por representantes de CIU, UPO-ICV y PSC.

Política... Cuestión de principios?


Cada dia quan ens llevem, pensem en veure com passa el dia, sense pensar res més que en tenir un bon dia, el més agradable possible amb la societat i amb els mitjans que coneixem o amb els que ens veiem obligats a conviure.
Un dia, de cop, ens ofereixen l’oportunitat d’oferir el nostre gra de sorra, sent escoltat i valorat, per millorar el nostre entorn, fet que fins ara mai ens havíem plantejat. Perquè havíem assumit que les coses funcionaven així, ens agradés o no.
Així, que vam començar a lluitar pel canvi i ens vam unir i va sorgir UPO, un col·lectiu de persones disposades a lluitar pels seus principis, cosa rara a la política. I al marge de especulacions, desacreditacions personals que no mereixen la pena desenvolupar en aquest article, vam continuar lluitant i per fi després d’un dur treball, vam obtenir la recompensa, l’objectiu buscat: “el Canvi”.
Tenint en compte que és el primer any que ens presentavem, el resultat d’aquestes eleccions ha estat molt bo, potser no per tenir l’autonomia per governar, però si per introduir-nos. Han estat setmanes duríssimes d’un treball psicològic devastador per qualsevol ésser humà.
Qüestionant-nos cada dia si cada decisió que hem pres a les assemblees ha estat encertat, intentant actuar amb la major cautela possible per no defraudar a totes aquestes persones que ens han recolzat i que compten amb nosaltres.
Després del gran dilema: Compartir govern o retirar-nos amb el cap ben alt a l’oposició? Van decidir entrar, amb l’alcaldia compartida, així tindríem més força per intentar acomplir el promès i demostrar que UPO, que potser és un equip jove, però no per allò menys vàlid. Contem amb tres grans punts: estem preparats, som lluitadors i contem amb les vostres opinions i queixes.
Recordant que sense vosaltres no hauria estar possible estar aquí.
Que continuï així!

Milca Gutiérrez Aliaga

Las negociaciones según UPO

El domingo 27 de mayo a las 22:30 de la noche concluía un tenso recuento de votos en el ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls. Units per Olesa (UPO) confirmaba las expectativas y obtenía unos magníficos resultados electorales. El pueblo había decidido que el partido ganador en número de votos y de regidores fuese el GOOB, con 3; CIU quedaba relegada a la segunda posición y UPO era la tercera fuerza más votada, con dos regidores cada uno. PSC y ERC, quedaban con un solo regidor, mientras que el PP, quedaba fuera del consistorio.
Desde Units per Olesa, se valoraron los resultados de forma muy satisfactoria, y se consideraba oportuno dejar pasar unos días antes de tomar decisiones de cara al futuro. No queríamos bajo ningún concepto que nuestra inexperiencia electoral nos supusiera un lastre en las negociaciones. Queríamos que la iniciativa la llevasen los dos partidos más votados y con mayor trayectoria en el consistorio. Además nuestro funcionamiento asambleario impedía que se iniciase cualquier negociación, antes de que el grupo decidiese que camino tomar. Esta decisión llegó el miércoles 6 de junio.
Reunida la asamblea de Units per Olesa, y tras largas discusiones, se decidió que debíamos intentar formar parte del gobierno municipal, y si ello no era posible pasar a la oposición. Aunque algunas personas del colectivo pensaban que la oposición era el único camino, la mayoría opinó que formando parte del gobierno sería más fácil trabajar por y para el pueblo. Teniendo en cuenta los resultados se abrían dos grandes caminos: de un lado pactar con el GOOB, fuerza mayoritaria y con la cual obtendríamos mayoría; o por el contrario llegar a un acuerdo con CIU en un gobierno de minoría que podía ser reforzado por otras fuerzas, fundamentalmente el PSC. Por último, quedaba claro, que ERC, declinaba cualquier posibilidad de sentarse a negociar con nosotros, algo que UPO en absoluto descartó en ningún momento.
Consideradas las diferentes opciones posibles, se tomó una segunda decisión. Units per Olesa, se presentaría en todas las negociaciones con un grupo unido y cohesionado, este grupo estaba formado por el secretario general, Sergio Gil, los dos regidores electos Marta Rodríguez Carlos Vico y por último por Albert Silvestre, uno de los miembros del colectivo y número 13 de la candidatura. Además de escuchar las propuestas de los diferentes partidos, tenían una base negociadora fundamental: buscar un gobierno de unidad, priorizar la participación ciudadana y obtener el mayor rendimiento de los resultados electorales.
Con esta base, el jueves 7 de junio, los representantes de UPO se reunían con CIU en el ayuntamiento. La reunión celebrada a las 17:00 horas, fue muy breve. Convergencia i Unió hizo una reflexión muy clara: era necesario repartir el poder del ayuntamiento, siendo imprescindible buscar el acuerdo de al menos tres partidos, ya que ellos veían difícil acordar nada con GOOB. La representación de UPO, escuchó la propuesta de tripartito, en la cual había un razonable reparto de regidorías y un menos razonable reparto de años de alcaldía. Viendo, que la voluntad por parte de CIU, era muy buena y había posibilidades de llegar a un acuerdo común, se concluyó la reunión con vistas a un próximo encuentro el domingo por la noche, en esta ocasión, con la compañía de PSC, que ya conocía la propuesta de CIU.
Horas más tarde, a las 20:30, UPO se dirigía a una reunión en casa del líder del GOOB. Allá, constatamos, la buena voluntad por parte de este partido de crear un gobierno de unidad. Nosotros les dimos nuestro apoyo total y absoluto en este objetivo. Nada más se discutió allí, únicamente era una primera toma de contacto para ver si existía voluntad de sentarse a hablar, y como ellos manifestaron en numerosas ocasiones de trabajar y trabajar por el pueblo. Quedamos en reunirnos nuevamente el lunes por la tarde en Pla del Pèlag.
Acabadas estas dos primeras reuniones quedaba claro, que era fundamental llegar a un acuerdo con el PSC, para de este modo poder dar forma a la opción CIU, o para tener una mayor fuerza en la opción GOOB. Esta reunión con PSC se celebró el viernes 9 a las 19:00 en una sala del Centre Cívic d’Olesa de Bonesvalls. UPO, mantuvo su grupo de negociación y recibió a una amplia comitiva del PSC. La reunión fue larguísima y a las 22:00 se dio por concluida sin llegar a un acuerdo claro y con la clara intención de vernos al día siguiente. En líneas generales, se habló de la necesidad de aunar las fuerzas de izquierda, ya que se consideraba que Olesa de Bonesvalls había pedido un cambio. La duda, surgía al pensar con quien debíamos aliarnos, algo que no quedó en absoluto claro. Nosotros planteamos a PSC la opción de unir asambleas y esfuerzos, para de este modo presentarnos en las negociaciones como una fuerza de tres regidores y casi trescientos votos, es decir la fuerza más numerosa de Olesa. Creíamos que esto era factible, teniendo en cuenta el origen común de la mayoría de nosotros y sobre todo de los lazos de amistad existentes. Nuestra propuesta, consistía en intentar obtener el máximo poder posible entre ambos partidos y además dijimos que nos parecía improductivo tener tres alcaldes en una legislatura, por eso nuestra oferta era dar la tenencia de alcaldía al PSC los cuatro años y repartir la alcaldía entre UPO y la tercera fuerza en discordia. Nada quedó claro y la reunión se pospuso hasta el día siguiente.
Antes del segundo encuentro con PSC, se reunió por segunda vez en una semana la asamblea de UPO. Fue una asamblea tensa y dura, un miembro dimitió por motivos personales en relación al funcionamiento de la misma. Repetimos, sólo un miembro, el resto siguen unidos y apoyando la asamblea. Una asamblea que cuenta con más de veinte miembros y en la cual se decide todo a mano alzada, y nadie queda sin oportunidad de decir lo que considere oportuno. Una asamblea, donde la democracia y la libertad son los principales valores.
La comisión negociadora de UPO, planteó en la asamblea la situación de las negociaciones y quedó claro, de nuevo la disparidad de opiniones en cuanto si era mejor la opción CIU o la opción GOOB. Sólo una cosa quedó clara, debíamos ir con el PSC hasta el final, era obvio que la única forma de conseguir tener fuerza en el consistorio era mediante esta alianza. A la conclusión de la asamblea, se incluyó un miembro más en la comisión negociadora: Luis Blanco. Así en la segunda ronda de negociaciones UPO se presentaría con cinco miembros.
El sábado a las 20:00, PSC y UPO volvían a reunirse en el Centre Cívic. La reunión mucho más breve, se inició con una nueva propuesta de UPO. Se mantenía el reparto de las regidorías: PSC (cultura, educación y deportes), UPO (urbanismo, obras y servicios y participación ciudadana) y el resto para la tercera fuerza en discordia (preferiblemente CIU). Además se proponía un reparto de la alcaldía a partes iguales entre UPO y CIU, quedando el último año para el PSC. Esta oferta, aparentemente fue bien vista por el PSC y parecía que las puertas quedaban abiertas. Aún así no se cerró ningún acuerdo, porque el PSC tenía que reunirse y valorar las diferentes ofertas. Nuevamente posponíamos la reunión al domingo a las 18:00, una hora antes de la reunión a tres bandas con CIU.
La tercera reunión con PSC, nuevamente se celebró en el Centre Cívic, y fue la más breve de todas. Tenía una respuesta muy clara por parte de PSC: la opción CIU no nos parece adecuada, ya que tenemos una propuesta de GOOB, que parece mejor y se confirma así el cambio en el ayuntamiento. La propuesta era tenencia de alcaldía los cuatro años y la regidoría de cultura. Ellos nos instaban a llegar a un acuerdo con GOOB y en caso de no ser posible irnos los tres regidores a la oposición. Este punto, es de vital importancia para el desarrollo posterior de las negociaciones. PSC nos dijo que quería que nosotros obtuviéramos el mejor acuerdo posible con GOOB, nosotros teníamos encima de la mesa un preacuerdo con CIU, de reparto de alcaldía. Dábamos por sentado que nuestra propuesta a GOOB, en nombre de dos fuerzas, sería optar a la alcaldía. Además se les preguntó clara y directamente a los repre-sentantes de PSC “¿Estáis totalmente satisfechos del acuerdo llegado con GOOB? ¿Podemos ir en nombre de los tres y obtener el máximo posible” las dos respuestas fueron afirmativas. Esta es la base de todas las discordias posteriores entre ambas fuerzas. Al menos, así lo entendimos nosotros, parece que no a todo el mundo le quedó igual de claro. Esta ha sido la razón de una casi ruptura en las negociaciones. A las 19:00 en la reunión de CIU con PSC y UPO, la primera en la que UPO no llevaba toda su comisión negociadora, se planteó que no habíamos llegado a un acuerdo. Hay que resaltar que fuimos PSC y UPO de la mano, por tanto, la opción GOOB parecía la más clara, al menos así lo entendimos nosotros.
El lunes 11 de junio a las 20:00 se celebraba en Pla del Pèlag la reunión decisiva con GOOB. Antes de esperar ninguna oferta por parte de GOOB, UPO planteó su acuerdo con PSC, y para que quedara claro, se le explicó cual había sido la oferta que GOOB había hecho a PSC. Oferta, que el propio PSC nos explicó la tarde anterior. GOOB, atendió a nuestras explicaciones y cuando le hicimos la propuesta, dijo que debían de reflexionar, ya que el acuerdo UPO-PSC, lo cambiaba todo. Nuestra propuesta fue la siguiente: PSC tiene cuatro años de tenencia de alcaldía, GOOB tiene dos años de alcaldía y UPO tiene dos más. Las carteras, al gusto de GOOB, pero considerábamos que PSC era la mejor opción para Cultura, educación y deporte y UPO tenía gran interés en Participación Ciudadana y se consideraba capacitada para dirigir Urbanismo. El resto lo podía decidir GOOB, ya que era la fuerza más votada. GOOB, tomó nota y quedamos en vernos nuevamente los tres partidos el miércoles a las 20:00, nuevamente en Pla del Pèlag.
Tras la reunión con GOOB, la asamblea de UPO volvía a reunirse. Se explicó el acuerdo llegado con PSC, de ir todos a una: con tres opciones posibles, GOOB, CIU y oposición. La asamblea mostró su satisfacción por el acuerdo llegado con PSC y todo quedó pendiente de una última ronda de negociaciones el miércoles 13 de junio.
Pero antes de llegar el miércoles, PSC vía teléfono, se dirigió a UPO diciendo que rompía las negociaciones y que el sábado ofrecería su respuesta en las votaciones. Las explicaciones que PSC dio se basaban en nuestra actitud ante GOOB, al hablar en nombre de ellos. Ya hemos dicho que a nosotros nos pareció meridianamente claro ese punto, parece que no fue entendido así por ellos. Ante estas explicaciones, las reuniones del miércoles quedaban cojas, aún así UPO quiso mantenerlas e incluso contó con las opiniones de PSC, previas al martes ya que confiaba en poder hacer un acuerdo de gobierno en el que el PSC participase..
El miércoles 13 de junio a las 17:00 horas la comisión negociadora de UPO, con un nuevo miembro (Francisco García, número 9 de la candidatura) se presentó en el Centre Cívic a negociar con CIU. La propuesta de UPO era sencilla; nos falta un voto, y creemos que no es posible hacer acuerdo. CIU dijo que había un acuerdo a nivel comarcal de apoyo entre el PSC i CIU. Teniendo esto en cuenta UPO y CIU hicieron un acuerdo de reparto de alcaldía y regidorías. Acuerdo que quedaba supeditado al voto del PSC en la investidura.
A las 20:00, en Pla del Pèlag se reunían GOOB y UPO. Por motivos laborales, UPO tenía dos bajas: Marta y Sergio. En su lugar venía Francisco, además de Luís, Albert y Carlos. GOOB, al detectar la ausencia de PSC, dijo que aquella reunión sin el PSC no tenía sentido. Nosotros explicamos que era el PSC el que había declinado la oferta y que se retiraban de las negó-ciaciones temporalmente. Aún así, la reunión acabó en breves minutos, nuevamente con voluntad de trabajar en común, a partir del sábado 16, mediante acuerdos puntuales o globales.
A las 21:30, en el mismo escenario tenía lugar la asamblea de UPO, en la cual se explicó con pelos y señales el conjunto de las negociaciones y el resultado de las mismas. Las opciones resultantes eran dos: Oposición o acuerdo con CIU a la espera del quinto voto. Además, quedó claro que los representantes de CIU, habían sido los únicos que en todas las reuniones habían mantenido las mismas propuestas, GOOB no había llegado ha hacernos propuestas y con el PSC habíamos ido de malentendido en malen-tendido, aunque confiá-bamos solventarlo, antes de la jornada de investidura, para poder satisfacer así nuestro inicial objetivo de ir de la mano con PSC.
La asamblea votó por amplia mayoría la opción CIU y confiaba en arreglar la situación con PSC. Durante el jueves y el viernes se sucedieron las llamadas entre CIU, PSC i UPO. Estas negociaciones, al margen de lo que dirimieran las altas esferas de los partidos, concluyeron de forma positiva. Se recuperaba nuevamente la propuesta de repartir la alcaldía en tres mandatos, con una diferencia respecto a todo lo hablado anteriormente: PSC tendría el primer año de alcaldía, con lo cual en la investidura el nombre escogido para la urna sería el de Joan Parera. Este acuerdo de reparto de alcaldía, se cerraría después de la investidura con el reparto del cartapacio municipal, sin el cual nada de lo anterior tendría validez.
A las 22:30 del viernes 15 de junio, en Can Olivella, se firmaba el acuerdo definitivo de reparto de alcaldía entre las tres fuerzas políticas. En nombre de UPO firmaban Carlos Vico y Albert Silvestre; en nombre de CIU, Pere Pi y Valentina Martínez; mientras que por el PSC lo hacían Pedro Juan y Rosa Abarca.
El sábado 16 a las 12:15, como todo el mundo conoce, salía investido como alcalde por mayoría absoluta el señor Joan Parera, candidato del PSC. Alcalde de Olesa y cabeza visible de un nuevo equipo de gobierno formado por tres partidos. Un equipo de gobierno que por primera vez contará con dos mujeres en sus filas. Un equipo de gobierno donde la edad media se ha reducido significativamente. Un equipo de gobierno con representantes de los diferentes barrios del municipio. Un equipo de gobierno, al servicio de Olesa de Bonesvalls y con la clara finalidad de trabajar por y para el pueblo.
El miércoles 20 de junio, se resolvía el reparto definitivo de las carteras. Reparto que quedaba de la siguiente manera: Sr. Pere Pí, regidoría de Medio Ambiente, de cultura y de deportes y juventud. Sra. Valentina Martínez, regidorías de Hacienda y de Sanidad. Sra. Marta Rodríguez, regidorías de Bienestar social y Participación ciudadana, Industria, comercio y turismo y de Educación. Sr. Carlos Vico, regidorías de Urbanismo y Obras y servicios. El Sr. Parera, tomaría la regidoría de Gobernación durante el primer año y después pasaría a dirigir cultura, al pasar la alcaldía a manos de CIU. Además del reparto de carteras, se acordó una alternancia en la primera tenencia de alcaldía y se discutió la junta de gobierno. En esta reunión, también se planteó la necesidad de ofrecer regidorías y espacio de trabajo al resto de fuerzas políticas de Olesa de Bonesvalls.
Por tanto, desde UPO estamos convencidos que el acuerdo logrado con CIU y PSC, es el mejor acuerdo posible. Es un acuerdo que permitirá cambiar la forma de hacer las cosas en Olesa de Bonesvalls. Es un acuerdo que tiene como único interés la mejora de nuestro municipio y sobre todo es un acuerdo que permitirá construir una Olesa más unida, más moderna, más democrática y sobre todo mirando al futuro.

Estatuts d'Units per Olesa

A TOTS ELS OLESANS I OLESANES.
Amb la voluntat d’aclarir conceptes i evitar que hom pugui dir quelcom sobre la nostra formació política i donat que entenem que això es fa des del total desconeixement del que som i representem i des de la desqualificació i manca de respecte tant cap als membres de UPO-ICV i els nostres votants, tots veïns vostres o més ben dit olesans com vosaltres, ens veiem en la obligació de publicar a tots els mitjans que estiguin al nostre abast, dins de l’àmbit ciutadà i comarcal, el preàmbul del nostre reglament estatuari.
Procedim a fer públic, aquest preàmbul tot tenint en compte que el fantasma del feixisme ja ha passat, tot i que sovint sembla que encara estiguem immersos en èpoques passades de trinxera i barricada.
Els fantasmes ja no hi són i ara són les persones les que escriuen la historia, i ho volem fer des de la llibertat, el respecte i el dret a la honorabilitat. Conceptes aquest inherents e innegables a la condició de persona i ciutadà.

ESTATUT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA PLATAFORMA POLÍTICA UNITS PER OLESA ADSCRITA A INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS
PREÀMBUL:
EL PERQUÈ DE U.P.O-I.C.V.
Units per Olesa, sorgeix de la necessitat de donar representació a tot un col·lectiu fins ara marginat, encara que existent. Un col·lectiu de ciutadans i ciutadanes que han estat menyspreats per una part de la oligarquia i altres sectors de la ciutadania d’Olesa. Representant aquest col·lectiu una majoria social real, reclama ésser representada en l’àmbit ciutadà.
Són aquests ciutadans que es constitueixen en assemblea i formen Units Per Olesa. Plataforma de caràcter polític que es adscrita al Partit de Iniciativa per Catalunya-Verds.

IDEARI DE U.P.O-I.C.V.
Units per Olesa es defineix a sí mateixa con una Plataforma Social de pensament polític d’ESQUERRA PROGRESSISTA I PARTICIPATIVA AMB CARÀCTER INTERNACIONALISTA.

VENTALL IDEOLÒGIC DINS U.P.O.
La nostra Plataforma d’Esquerra Progressista I Participativa, es oberta a un ventall ample de persones que des de la perspectiva de l’esquerra es puguin donar. Des de MOVIMENTS LLIBERTARIS, COMUNISTES, SOCIALISTES, INDEPENDENTS D’ESQUERRES, PROGRESSISTES D’ESQUERRES A QUALSEVOL PERSONA QUE ES PUGUI TROBAR CÒMODA DINS D’AQUEST ÀMBIT.
En cap moment, tot i estar adscrits a I.C.V. Ens sentim obligats a cap disciplina de partit, ja que entenem que això seria contraproduent als nostres interessos com a Plataforma ciutadana donat l’ampli espectre ideològic dels nostres membres.
Volem dir amb això que no es demanarà carnet de formació a cap integrant de la nostra assemblea, podent pertànyer cadascun dels membres a diferents organitzacions o bé anar per lliure. Per nosaltres el que és important, es el treball per la comunitat des de una perspectiva social i d’esquerres.
Tenen cabuda dins la nostra organització totes aquelles persones de bona voluntat que des de la honestedat, la solidaritat i el respecte, vulguin treballar per a la comunitat altruistament, tenint com a única compensació, la satisfacció, la realització personal a traves del treball i la feina ben feta.

FINALITAT I ÀMBIT D’ACCIÓ D’UNITS PER OLESA
L’àmbit de U.P.O-I.C.V. Està delimitat a l’àmbit únic d’Olesa a nivell municipal, no descartant exportar el seu ideari i participar en actes a nivell de Comarca o Vegueria en un futur.
Units per Olesa, té com a finalitat treballar per a la comunitat, des de totes les arees i a tots els nivells, per tant d’aconseguir una Olesa de tots i per a Tots, una Olesa que quan diguéssim “Olesa som tots,” a més ens ho creguéssim.
Units per Olesa, vol acabar tot d’una amb la xenofòbia (Continguda però existent). Vol acabar amb els ciutadans de primera, segona o tercera. Creiem en la igualtat de les persones i dels ciutadans, no volem exclusions socials per motiu de ideologia política religions, raça, ètnia, nivell econòmic o simplement això, que es el més fort de tot: PER NO HAVER NASCUT AL POBLE.
Entenent doncs la nostra finalitat, és clar que com més capacitat tinguem, com més àrees ocupem, més feina es podrà fer. Es per això que la nostra finalitat a nivell polític, es GUANYAR L’ALCALDIA PER POSARLA A DISPOSICIO DEL POBLE I FER D’ OLESA EL PRIMER AJUNTAMENT ON L’ALCALDE SIGUI EL POBLE I ELS REGIDORS EL PORTAVEUS DELS DIFERENTS CONSELLS POPULARS. Pensem que la finalitat es clara i possible. Si ens ho proposem ho aconseguirem. Sabem com.

Funcionament del blog

Aquest Blog, serà un complement a la revista Cronicas, tots dos mitjans d'expressió d'Units per Olesa de Bonesvalls.
Al blog apareixerà l'opinió oficial d'UPO i també escrits i reflexions dels membres d'Units per Olesa.
També intentarem informar als vilatans d'Olesa de Bonesvalls sobre les activitats que s'organitzen al nostre municipi.
Com succeeix a tots els blogs, existeix l'opció de fer comentaris.
UPO, no es fa responsable de les opinions manifestades en els comentaris.