domingo, 20 de marzo de 2011

Ple Ordinari 25 de març

El proper divendres a les 20:00 hores es celebrarà el darrer ple ordinari d'aquesta legislatura. Com sempre tindrà lloc a la casa de la Vila.
Abans de l'inici del ple hi haurà dos actes d'homenatge, acordats pel consistori anys enrerar. El primer d'ells a les 19:00h, servirà per homenatjar al conjunt del Consistori elegit el 3 d'abril de 1979. Aquest homenatge demanat per CIU i UPO l'abril del 2009, volia conmemorar el 30 aniversari de la seva proclamació.
Posteriorment a les 19:30, es procedirà a la conccessió de la Medalla d'OLesa de Bonesvalls al mèrit per accions humanitàries a en Jordi Vendrell Puigvert.

L'ordre del dia, estarà format pels següents punts.
1. Aprovació de les actes anteriors.
2. Donar compte de les Juntes de Govern de 28 de gener i de 22 de febrer.
3. Proposta d'ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona
4. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm.1/2011
5. Moció que presenta l'equip de govern (a instàncies del Consell Comarcal de l'Alt Penedès) en relació a la declaració i defensa de la utilitat i necessitat de l'ús racional de la biomasa.
6. Moció que presenta el grup municipal Units per Olesa-EPM, de suport a la proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal per modificar la llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar desnonaments per motius econòmics.
7. Precs i preguntes. (Com que és un Ple Ordinari, tothom que ho dessitgi, pot fer preguntes).

No hay comentarios: