viernes, 6 de julio de 2007

Estatuts d'Units per Olesa

A TOTS ELS OLESANS I OLESANES.
Amb la voluntat d’aclarir conceptes i evitar que hom pugui dir quelcom sobre la nostra formació política i donat que entenem que això es fa des del total desconeixement del que som i representem i des de la desqualificació i manca de respecte tant cap als membres de UPO-ICV i els nostres votants, tots veïns vostres o més ben dit olesans com vosaltres, ens veiem en la obligació de publicar a tots els mitjans que estiguin al nostre abast, dins de l’àmbit ciutadà i comarcal, el preàmbul del nostre reglament estatuari.
Procedim a fer públic, aquest preàmbul tot tenint en compte que el fantasma del feixisme ja ha passat, tot i que sovint sembla que encara estiguem immersos en èpoques passades de trinxera i barricada.
Els fantasmes ja no hi són i ara són les persones les que escriuen la historia, i ho volem fer des de la llibertat, el respecte i el dret a la honorabilitat. Conceptes aquest inherents e innegables a la condició de persona i ciutadà.

ESTATUT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA PLATAFORMA POLÍTICA UNITS PER OLESA ADSCRITA A INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS
PREÀMBUL:
EL PERQUÈ DE U.P.O-I.C.V.
Units per Olesa, sorgeix de la necessitat de donar representació a tot un col·lectiu fins ara marginat, encara que existent. Un col·lectiu de ciutadans i ciutadanes que han estat menyspreats per una part de la oligarquia i altres sectors de la ciutadania d’Olesa. Representant aquest col·lectiu una majoria social real, reclama ésser representada en l’àmbit ciutadà.
Són aquests ciutadans que es constitueixen en assemblea i formen Units Per Olesa. Plataforma de caràcter polític que es adscrita al Partit de Iniciativa per Catalunya-Verds.

IDEARI DE U.P.O-I.C.V.
Units per Olesa es defineix a sí mateixa con una Plataforma Social de pensament polític d’ESQUERRA PROGRESSISTA I PARTICIPATIVA AMB CARÀCTER INTERNACIONALISTA.

VENTALL IDEOLÒGIC DINS U.P.O.
La nostra Plataforma d’Esquerra Progressista I Participativa, es oberta a un ventall ample de persones que des de la perspectiva de l’esquerra es puguin donar. Des de MOVIMENTS LLIBERTARIS, COMUNISTES, SOCIALISTES, INDEPENDENTS D’ESQUERRES, PROGRESSISTES D’ESQUERRES A QUALSEVOL PERSONA QUE ES PUGUI TROBAR CÒMODA DINS D’AQUEST ÀMBIT.
En cap moment, tot i estar adscrits a I.C.V. Ens sentim obligats a cap disciplina de partit, ja que entenem que això seria contraproduent als nostres interessos com a Plataforma ciutadana donat l’ampli espectre ideològic dels nostres membres.
Volem dir amb això que no es demanarà carnet de formació a cap integrant de la nostra assemblea, podent pertànyer cadascun dels membres a diferents organitzacions o bé anar per lliure. Per nosaltres el que és important, es el treball per la comunitat des de una perspectiva social i d’esquerres.
Tenen cabuda dins la nostra organització totes aquelles persones de bona voluntat que des de la honestedat, la solidaritat i el respecte, vulguin treballar per a la comunitat altruistament, tenint com a única compensació, la satisfacció, la realització personal a traves del treball i la feina ben feta.

FINALITAT I ÀMBIT D’ACCIÓ D’UNITS PER OLESA
L’àmbit de U.P.O-I.C.V. Està delimitat a l’àmbit únic d’Olesa a nivell municipal, no descartant exportar el seu ideari i participar en actes a nivell de Comarca o Vegueria en un futur.
Units per Olesa, té com a finalitat treballar per a la comunitat, des de totes les arees i a tots els nivells, per tant d’aconseguir una Olesa de tots i per a Tots, una Olesa que quan diguéssim “Olesa som tots,” a més ens ho creguéssim.
Units per Olesa, vol acabar tot d’una amb la xenofòbia (Continguda però existent). Vol acabar amb els ciutadans de primera, segona o tercera. Creiem en la igualtat de les persones i dels ciutadans, no volem exclusions socials per motiu de ideologia política religions, raça, ètnia, nivell econòmic o simplement això, que es el més fort de tot: PER NO HAVER NASCUT AL POBLE.
Entenent doncs la nostra finalitat, és clar que com més capacitat tinguem, com més àrees ocupem, més feina es podrà fer. Es per això que la nostra finalitat a nivell polític, es GUANYAR L’ALCALDIA PER POSARLA A DISPOSICIO DEL POBLE I FER D’ OLESA EL PRIMER AJUNTAMENT ON L’ALCALDE SIGUI EL POBLE I ELS REGIDORS EL PORTAVEUS DELS DIFERENTS CONSELLS POPULARS. Pensem que la finalitat es clara i possible. Si ens ho proposem ho aconseguirem. Sabem com.

No hay comentarios: