miércoles, 24 de marzo de 2010

Ple Ordinari de març

El proper divendres hi haurà un nou Ple Ordinari a l'Ajuntament d'Olesa amb el següent ordre del dia.

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DIA 26 De MARÇ DE 2010 A LES 20:00
ORDRE DEL DIA:


1.- Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades: sessió ordinària de 29 de gener de 2010
2.- Donar compte acords Junta de Govern.
3.- Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 7/2010.
4.- Proposta de modificació del contracte d’assistència tècnica de l’enginyer industrial Albert Berdié Gómez.
5.- Proposta de modificació de crèdits nº 1/201
6.- Proposta d’aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.
7.- Proposta d’adhesió al Pla de Pensions de promoció conjunta per a l’Administració Local de Catalunya.
8.- Proposta d’adhesió al conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
9.- Proposta de declaració d’utilitat pública de determinats bens per a la seva posterior expropiació relacionats amb la construcció del dipòsit regulador d’aigua potable a Can Morgades.
10.- Moció de l’equip de govern, a instància de l’Institut d'estudis penedesencs, sobre l'organització territorial en Set Vegueries, vol fer públiques les següents consideracions.
11.- Moció que presenta UPO (ICV-EUiA-EPM), en favor de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació, Sector Pla de la Savina.
12.- Precs i Preguntes.

Recordeu que en els Plens Ordinaris tothom té dret a intervenir i fer les preguntes i comentaris que cregui oportú als regidors que formen l'equip de govern.

No hay comentarios: