domingo, 28 de marzo de 2010

Pla de la Savina

En el ple del darrer divendres, la moció que va presentar Units per Olesa va ser rebutjada per 5 vots (Goob-ERC-PSC) i dos abstencions (CIU).

Perquè quedi clar a tothom, a la votació es va dir NO a:

*Construir habitatges a Olesa (pisos que tindrien un cost molt més baix que els habitatges que avui hi ha a Olesa, dels quals el 40% serien de protecció oficial)
*Municipalitzar el camp de Futbol.
*Tenir uns vestidors nous a començaments de la propera temporada.
*Tenir una NOVA zona esportiva de gairebé 8.000 metres quadrats (al marge del camp de futbol)
*Solucionar els problemes de terrenys per l'ampliació del col·legui. Amb aquest projecte, el 30 de setembre d'aquest any TOTA la responsabilitat de l'ampliació del col·legui seria de la Generalitat (això suposaria iniciar les obres el 2012 aproximadament).

Per a qui vulgui més informació aquí sota transcribim la exposició feta pel nostre regidor divendres passat. Continuarem ampliant aquestes informacions i treballant per solucionar tots aquest problemes. Problemes que AVUI CONTINUEN a sobre de la taula.


Explicacions a la Moció en favor de la Modificació Puntual del Pla General, Sector del Pla de la Savina.
Aquesta moció presentada avui, és el resultat de més d’un any de feina. Feina que no es vol deixar en un calaix i que sembla oportú portar al ple, per tal de que tothom en tingui coneixement d’en que consisteix realment i que opinen els grups polítics d’Olesa de Bonesvalls.
Com a regidor de Urbanisme i d’Esports, considero que aquesta proposta és molt positiva per al nostre municipi. És més, crec que és una oportunitat única de resoldre d’una tacada uns quants problemes crònics del nostre poble. L’ampliació de l’escola, la municipalització del camp de futbol i la construcció d’habitatge social.

Comencem parlant de l’escola que és probablement el major dèficit del nostre poble.
L’any 2003 quan es va inaugurar la nova escola Pont de l’Arcada, es va detectar que era insuficient per donar cabuda als infants del nostre poble. Poc a poc, ha fet falta anar ampliant espais educatius amb la col•locació de mòduls fins arribar als quatre actuals. Aquests mòduls han provocat la pèrdua d’espai públic. El parc de les Moreres cada cop és més petit i després d’aquesta última ampliació ha quedat reduït a la mínima expressió.

Ampliar l’Escola, repeteixo ampliar l’Escola, passa per construir un altre edifici en els terrenys adjacents a l’actual edifici (no és viable pensar en fer una escola nova en altres terrenys). És a dir, aquells terrenys que ara són ocupats per la pista poliesportiva, els vestidors i l’Escola Bressol. Tots aquests terrenys formen part del sector urbà 101, i van ser cedits a l’Ajuntament. Des de fa uns mesos, han estat registrats i són formalment de propietat municipal. Aquest és el primer requisit que demana el departament d’educació per a fer l’ampliació del col•legi. El segon requisits és que els sòls estiguin catal•logats com a equipaments docents. Ara estan qualificats com a equipaments esportius. I aquí, hi ha una de les problemàtiques de més difícil solució. L’urbanisme, no és un joc on puguis fer el que vulguis, ni és tan fàcil com algú podria pensar, tot està molt pautat i cada sòl serveix únicament per una cosa i cada cosa es pot fer únicament en un sòl. Així doncs, malgrat ser un sòl d’equipaments i de propietat municipal, no pot ser utilitzat per a l’ampliació del col•legi. Cal doncs, un altre sòl amb el qual fer una permuta.

Una permuta, és canviar la categoria del sòl de dos parcel•les diferents. Hom podria pensar, perquè no pot un ajuntament canviar directament la qualificació del sòl? Això, que podria semblar tan fàcil no es pot fer, ja que la CUB, exigeix, que el municipi d’Olesa i qualsevol altre, conservi els metres quadrats destinats a cada tipologia de sòl i que s’indiquen al PGOU. Per tant, per poder fer la permuta, cal crear nou sòl d’equipaments. Sòl que serà qualificat d’educatiu i que es canviaria pel solar del costat del col•legi.

Per crear aquest sòl hi ha diferents opcions. Perquè s’ha de crear, no hi ha cap solar de l’ajuntament que reuneixi els 3.000 metres quadrats que fan falta, que garanteixi que no es perd qualitat de sòl (emplaçament) i que serveixi per a la mateixa finalitat. És a dir, no podem agafar diferents parcel•letes d’aquí i d’allà. No podem agafar sòls emplaçats en zones d’inundació i tampoc podem agafar sòls que superin el 20% de desnivell. Per posar alguns exemples. La creació de nou sòl es pot fer per diferents vies. Cessió, expropiació o requalificació. El Pla de la Sabina permet obtenir el sòl necessari per aquesta tercera via. Que és la única de cost zero per al ajuntament. En cas de cessió cal pagar la tramitació i en cas de expropiació cal pagar també.
A més, per acabar amb el tema de l’ampliació de l’escola, cal dir que per primer cop hi ha a sobre de la taula una proposta real, que permetria en pocs mesos donar al departament d’ensenyament un sòl amb les característiques necessàries perquè pogués dur a terme l’ampliació (a finals de setembre procés enllestit). Fins ara, només hi ha hagut paraules, idees, opinions, comentaris, reflexions i cap fet real.

Anem doncs a explicar QUÈ ÉS el Pla de la Savina?
El Pla de la Savina, és un sector no urbà emplaçat al costat de la urbanització Can Xacó. Aquest sector és propietat del Bisbat de Sant Feliu i de la Immobiliària Masset del Grau. Aquests dos propietaris, han unit els seus solars, per tal de fer un projecte conjuntat. Aquest solar, es troba al costat del carrer Mossèn Cinto Verdaguer entre la carretera BV-2411 i la Fleer, incloent-s’hi en la promoció el camp de futbol. Aquest sector com es pot veure es troba al costat d’un carrer ja urbanitzat únicament en un flanc. Això, permet justificar la urbanització d’un sector actualment catalogat com a rústic. Com es pot veure en l’informe de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, aquest sector reuneix les condicions per poder ser urbanitzat, un cop analitzat el Pla Director de l’Alt Penedès, les directrius de Xarxa Natura, el Parc Natural del Garraf i el de recent creació de les Muntanyes del Baix. De fet, és una forma de que l’Ajuntament pugui rendibilitzar els serveis existents.

Segurament d’aquesta proposta, el més interessant és la inclusió del Camp de futbol. Actualment, el camp de futbol d’Olesa de Bonesvalls és propietat del bisbat de Sant Feliu i és utilitzat pel equip local gràcies a diferents convenis de cessió (l’últim aprovat el 2008). La situació d’aquesta instal•lació esportiva és lamentable i sens dubte podríem dir que és la pitjor de l’Alt Penedès. La municipalització d’una instal•lació esportiva com aquesta a cost zero, seria un input enorme per al nostre poble. És el pas previ a la futura ampliació i renovació d’aquestes instal•lacions esportives. De fet, no oblidem, que probablement el camp de futbol sigui un dels espais més visitats d’Olesa. Cada quinze dies un equip de futbol, acompanyat de seguidors i directives arriben i poden contemplar aquestes instal•lacions. I això any rere any. Us convido a llegir els comentaris que es fan als foros de discussió a Internet. De fet, hem arribat a tal punt que tothom li diu l’Olímpic d’Olesa.

Així doncs, aquest és un altre element de judici per valorar positivament el projecte del Pla de la Savina.

Un cops vistos els dos grans guanys municipals. Anem a explicar EN QUE CONSISTEIX el Pla de la Savina des d’un punt de vista urbanístic.

Aquest projecte permet donar un pas endavant en el creixement d’Olesa amb la creació d’una nova àrea de desenvolupament.

Es tracta d’urbanitzar aquest sector amb edificacions plurifamiliars de planta baixa més dos. Això vol dir construir edificis d’una alçada similar a moltes cases que podem veure al nostre municipi. O per posar un exemple més concret: a la Plaça Nostra Senyora de Montserrat podem veure un edifici plurifamiliar de planta baixa més dos.

PER QUÈ aquesta tipologia edificatòria?
En primer lloc, la casa unifamiliar aïllada ha passat a millor vida. Difícilment la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, amb les actuals lleis d’urbanisme, permetrà la creació de nou sòl urbà destinat a cases unifamiliars. La història de la caseta i l’hortet iniciada als anys seixanta s’ha acabat i no és possible fer nous barris així. El seu consum les fa del tot insostenibles mediambientalment.

En segon lloc, podria haver-hi l’opció de fer cases en filera (les típiques cases apareades), sense valorar si són més o menys boniques i sense tenir en compte que d’alçada també acostumen a tenir PB+2, hi ha un problema evident: pel seu cost no permeten oferir habitatge social. I això, és un problema ja que les actuals lleis d’habitatge obliguen a oferir fins a un 40% d’habitatge social. Així doncs, per crear un nou sector urbà, cal pensar en els edificis plurifamiliars.

Cal tenir en compte a més, que la construcció de pisos, permetria dotar a Olesa de Bonesvalls d’un tipus d’habitatge gairebé inexistent en l’actualitat. Un tipus d’habitatge que permetria que el jovent del nostre poble pogués accedir a un habitatge al seu poble. I no parlem dels terrenys buits que hi ha a molts barris del poble: els seus preus són absolutament prohibitius i negar la possibilitat de crear habitatges més assequibles econòmicament excusant-se en la existència d’habitatges cars, és una mica indecent. Per no dir molt. Això, parlant únicament del preu de compra, per que si pensem en l’IBI i les despeses de manteniment, crec que tothom convindrà amb mi que a Olesa les cases unifamiliars aïllades no paguen poc que diguem.

L’habitatge social no és només per joves. Hem de pensar en aquelles persones grans que ara tenen un terreny de dos mil metres que no poden mantenir. Molts d’aquests veïns volen continuar vivint a Olesa i un pis és una de les millor opcions.

Així doncs, la creació de pisos no és per afavorir la arribada de gent de fora d’Olesa, sinó per evitar la fugida dels que ja estan aquí!

Per tant, el Pla de la Sabina és un bon projecte per solucionar bastants problemes importants.
Algú podria pensar que tot això ho hauria de regular el POUM. De fet, això és cert. I el POUM, sens dubte és un altre dels dèficits d’Olesa. Però cal fer un parell de matitzacions sobre el POUM en relació al que discutim avui.

Un POUM no pot aprovar-se en menys de tres o quatre anys, això pensant en el col•legi és molt de temps. En segon lloc, el més important d’un POUM no és la creació de sòl urbà nou, de fet potser es decideix no crear-ne més. El realment important d’un POUM és regularitzar i homogeneïtzar les actuals normatives, clarament desfasades i amb importants contradiccions. I per últim i més important: en un POUM no hi ha contrapartides pel municipi. Així doncs, TOTES les contrapartides que Olesa guanya amb el desenvolupament del Pla de la Savina, no s’obtindrien en el POUM.

Quines són les contrapartides de permetre la Modificació Puntual del Pla General en el Sector del Pla de la Sabina?
-Municipalització del camp de futbol i una inversió mínima de 75.000 euros en reparar les instal•lacions.
- 8.514 metres quadrats d’equipaments esportius al costat del camp de futbol que permetrien fer la permuta de sòl amb els terrenys adjacents al col•legi. Aquest sòl permetria la construcció d’un PAV-2. “Pavelló doble poliesportiu, té n espai esportiu de 44x23 m i espais complementaris. Permet fer gairebé la totalitat dels esports de pista i es pot subdividir en dos espais per al bàdminton, el voleibol, l’educació física i per a altres activitats fisicoesportives no reglades. Es considera com el més representatiu del tipus i el que és més nombrós” (font: Pla director d’instal•lacions i equipaments esportius de Catalunya)
- Renovació del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, amb la construcció de plataformes reductores de velocitat.
- Renovació del camí d’accés a la basa d’aigua d’extinció d’incendis forestals emplaçada a Can Xacó i Can Morgades.
-Nou col•lector de recollida d’aigües pluvials i residuals.
- A això caldia afegir un 40% d’habitatge social, un 10% d’aprofitament urbanístic per al Ajuntament i tot a cost zero.
- Una zona verda de 7.000 metres quadrats. (molt més del 10% que exigeix la llei)

Amb aquesta moció, no es decideix si es fa o no es fa el Pla de la Sabina. De fet, la moció proposa continuar la tramitació d’aquest pla. La decisió definitiva recaurà en la Comissió d’Urbanisme. Aquesta moció, és per discutir sobre alguns problemes d’Olesa i una bona forma de solucionar-los.
DE FET AQUESTA ÉS L’ÚNICA PROPOSTA REAL QUE HI HA HAGUT A SOBRE DE LA TAULA FINS ARA.
A més a aquestes alçades, podem afirmar que aquesta proposta podria aprovar-se definitivament en pocs mesos. A FINALS DE SETEMBRE (tema col•legi a la Generalitat i vestidors construïts)

Així doncs, avui tenim la oportunitat, de donar solució a alguns dels principals problemes d’Olesa. Amb un projecte clar i concret. Amb un projecte on els guanys pel poble són molt importants. Un projecte que permetrà solucionar a molt curt termini la problemàtica de l’habitatge, l’ampliació del col•legi i la dignificació de les instal•lacions esportives.

Rebutgem-lo i anirà al calaix amb tants altres projectes i així continuarem, pensant, parlant, imaginant, teoritzant, especulant i fent elucubracions sobre el futur d’Olesa. Potser a algú ja li està bé com està tot ara.

Però serà el temps, com sempre el que decideixi...

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Estoy totalmente de acuerdo, yo y
munchos del colectivo al que represento(AAVV PLA del PELAG)creemos que es totalmente necesario,para que nuestros hijos no tengan que asistir a un colegio tercer mundista(BARRACONES),NOS PROMETIERON QUE IVAN A SER PROVISIONALES.
Carlos porque no convocas la famosa pero inessistente (en Olesa) participación ciudadana

Anónimo dijo...

La contra partida ha esas sesiones ¿gratuitas de terrenos? seria la dichosa cantera que tanto interés tiene el obispado en que se abra y si es asi donde quedan las promesas electorales y el medio ambiente osease los verdes.

Anónimo dijo...

Això que es comenta de la pedrera és rotundament fals. En totes les discusions que s'han dut a terme durant el darrer any sobre el pla de la Savina, en cap moment s'ha parlat de cap pedrera.
És increïble que es vulguin barrejar tant les coses per intentar desacreditar un bon projecte per a Olesa.
Per cert, podries signar els teus escrits.

Carlos Vico

virgili dijo...

Cert, primer de tot, signar els escrits, sino no tens cap credibilitat.
Aquest és un projecte que per la seva embergadura i de vital inportància per al municipi potser seria necessari explicar-ho en un acte públic i obert a tothom per fomentar un debat i veura la viavilitat del projecte així com les possibles alternatives que es puguin exposar..,, o potser no cal fer res....per tant de tot plegat és tendria que fer una exposició pública.

Virgili