miércoles, 16 de diciembre de 2009

Premi europeu al Sistema de Gestió de velocitat variable

El sistema de gestió de la velocitat variable aplicat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana, premiat a nivell europeu.

El DIRIP Ha rebut el primer premi en la categoria de “Millor Servei de Gestió de Trànsit” al Fòrum Anual del projecte EasyWay, coordinat per la Direcció General de Transports i Energia de la Unió Europea El Servei Català de Trànsit (SCT) ha estat guardonat a nivell europeu en matèria d’aplicació de sistemes intel·ligents per a la millora del trànsit durant el període 2007-2009 en el marc del Fòrum Anual del projecte EasyWay, que se celebra a Viena. En concret, l’SCT ha rebut el primer premi en la categoria de “Millor Servei de Gestió de Trànsit” pel sistema de gestió de la velocitat variable aplicat a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest premi suposa el reconeixement d’experts europeus a la tasca realitzada per l’SCT els darrers anys en matèria de gestió del trànsit i, en concret, del sistema de gestió de la velocitat variable implantat el passat mes de gener l’autopista del Garraf (C-32 sud) i l’autovia de Castelldefels (C-31), un sistema pioner a l’estat espanyol i que té per objectiu minimitzar les congestions, millorar la seguretat viària i reduir els nivells de contaminació. El premi reconeix, en definitiva, el treball desenvolupat per l’administració catalana per aconseguir harmonitzar la mobilitat i la sostenibilitat en la xarxa viària de l’àrea metropolitana de Barcelona.

En les votacions d’aquests premis EasyWay hi han participat representants de diverses institucions europees, entre aquestes, la Comissió Europea, l’Associació Mundial de la Carretera AIPCR / PIARC, la Conferència Europea de Directors de Carreteres CEDR, l’Associació Europea d’Autopistes de Peatge ASECAP, i l’Associació europea ERTICO, així com tècnics dels estudis i dels grups d’experts europeus d’EasyWay.

En concret es votaven els millors projectes agrupats en quatre categories:
Millor projecte europeu sobre serveis d’informació a l’usuari.
Millor projecte europeu sobre gestió del trànsit.
Millor projecte amb l’aproximació més innovadora.
Millor projecte internacional o de coordinació transfronterera.

En total, a les quatre categories de premis EasyWay s’hi van presentar 64 candidatures de diversos països europeus i, després d’una primera votació, van quedar-ne pre-seleccionades dotze com a finalistes, tres per cadascuna de les categories de premi. En una cerimònia celebrada ahir a Viena, l’SCT va ser guardonat amb el primer premi en la categoria de “millor projecte europeu sobre gestió del trànsit”, ex aequo amb la Highways Agency d’Anglaterra, que
va presentar un projecte sobre Active Traffic Management (Gestió activa del trànsit: gestió dinàmica de la velocitat i ús del voral com a carril addicional).

D’altra banda, cal destacar també que el projecte VMS-Mare Nostrum, liderat
per la Dirección General de Tráfico (DGT), ha obtingut el premi com a millor projecte internacional o de coordinació transfronterera.

Projecte Easyway
El projecte Easyway és un projecte plurianual coordinat per la Direcció General de Transports i Energia (DG-TREN) de la Unió Europea. El seu objectiu és impulsar i coordinar els diferents sistemes intel·ligents de transports (SIT) a nivell europeu, sota els principis d'interoperabilitat, continuïtat dels serveis i coordinació de totes les parts implicades. El projecte promou desenvolupaments de sistemes intel·ligents de transports, en forma d’estudis i programari, així com sistemes instal·lats a la xarxa viaria. És el projecte més important a nivell europeu en relació amb els sistemes intel·ligents de transports (ITS).

No hay comentarios: