miércoles, 28 de marzo de 2012

Preguntes d'UPO al ple d'aquesta tarda.

Preguntes del grup municipal Units per Olesa al senyor alcalde i el seu equip de govern, per al ple de 28 de març.

1. Es pensa dur a terme algun dia l’acord de ple, on es va aprovar la gravació dels plens.
• Han passat més de sis mesos des que es va aprovar la gravació de plens i encara no tenim cap noticia. Tampoc s’ha fet cap reunió per parlar-ne.
• S’ha fet alguna gestió al respecte?
• S’ha parlat amb algú per fer les gravacions de forma altruista?

2. Situació de les indemnitzacions de servitud pels passos d’aigua a Pla del Pèlag.
• En quina situació es troben? Està previst pagar les indemnitzacions en aquest 2012?
• Quin import tindran aquestes indemnitzacions, tenint en compte que han passat molts anys des de la aprovació en ple?
• En quina situació es troben les obres de les canonades que hi falten?
• Quan es pensa executar la obra de la canonada que uneix els carrers Vallirana i Obagues?

3. Obra carretera Olesa – barris Pla del Pèlag-Ca n’Olivella.
• Donat que hi havia una subvenció dels PUOSC per aquest 2012, s’ha elaborat algun projecte per presentar?
• En que consisteix el projecte elaborat, en cas de que s’hagi fet?
• Quin pressupost té?
• Quin calendari d’execució hi ha previst?

4. Camp de futbol.
• Donada la mala situació del camp de futbol i l’abandonament que pateix. Quina es la postura d’aquest equip de govern davant d’aquesta instal•lació esportiva?
• Es pensa fer alguna adequació a les instal•lacions?
• Quan i com es pensa solucionar el tema de la il•luminació?

5. Foses sèptiques.
• Existeix algun control de les foses sèptiques que aboquen les aigües als carrers? En cas afirmatiu, s’obliga als infractors a fer les foses noves i es comprova que no aboquin les aigües al carrer un cop fetes les obres?
• Existeixen casos a Can Olivella i Pla del Pèlag on l’abocament d’aigües pudentes es continu i permanent, cal tenir-ho en compte i més ara que comença l’estiu.

No hay comentarios: