martes, 27 de marzo de 2012

Ple ordinari de març

Demà dimecres un nou ple a l'Ajuntament d'Olesa.

L'ordre del dia serà el següent:


1. Proposta d’aprovació acta de la sessió anterior de data 25 de gener de 2012.
2. Donar compte acords de les Juntes de Govern del 10 i 24 de gener i dels 7 i 28 de febrer.
3. Proposta de modificació de la Plantilla Orgànica del Personal del Pressupost 2012.
4. Proposta d’aprovació del conveni col•lectiu del Personal Laboral de l’Ajutnament d’Olesa de Bonesvalls, per al període 2012-14.
5. Proposta d’informació de l’informe d’intervenció en referència al RDL 4/2012, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
6. Adhesió al conveni subscrit entre la generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, en referència al Pla d’Assistència Financera Local.
7. Proposta d’aprovació dels preus no tarifaris corresponents al Servei Municipal d’Aigua Potable d’Olesa de Bonesvalls per a l’any 2012.
8. Proposta d’aprovació de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals.
9. Proposta d’aprovació del Reglament Municipal per a sol•licitar ajuts destinats a Entitats i Associacions d’Olesa de Bonesvalls.
10. Precs i preguntes

Recordeu que en els plens ordinaris tothom que vingui pot fer preguntes.

Com de costum a la web de l'Ajuntament res es diu d'aquest ple.

No hay comentarios: