miércoles, 20 de julio de 2011

Resum ple extraordinari

El darrer dijous 14 de juliol es va celebrar a Olesa un ple extraordinari a les nou del matí. En aquesta ocasió va haver-hi dos espectadors durant l'hora que va prollongar-se el ple.

El primer punt del dia va ser la aprovació per unanimitat de l'acta del ple anterior.

El segon punt aprovat amb els vots dels sis regidors de l'Equip de Govern va fixar la nova distribució salarial dels regidors. Com ja vam explicar en altres entrades tots els regidors de l'equip de govern cobraran uns 500 euros al mes. Dos d'ells Pedro Juan (PSC) i Jaume Cuscó (GOOB) ho faran amb nómina i els altres tres, J. M. Tillo (PSC), Jordi Ramos (ERC) i Conchi Pérez (PP) (Primer, segon i tercer tinents d'alcalde) ho farana en concepte d'assistencia a plens i juntes de govern.

En relació a aquest tema el regidor d'UPO va dir el següent "Aquesta proposta va ser retirada a última hora del darrer ple. Semblava que era per discrepàncies dintre de l’equip de govern, discrepàncies que sembla que ja s’han subsanat. Novament a primera hora del matí ens trobem davant d’una moció important que no vol que sigui escoltada per la ciutadania. No és normal, aprovar una modificació de la base 50 en un ple extraordinari a les nou del matí, quan només falten deu dies pel ple extraordinari. No cal córrer tant, després es fa amb caràcter retroactiu i ja està.
UPO sempre ha estat a favor de que els regidors electes cobrin. Sempre hem pensat que les juntes de govern i els plens estaven obsolets i ens agradaria discutir aquests temes en la propera Junta de portaveus. Entenem que si la voluntat d’aquest equip de govern és aconseguir el màxim de recolzament possible, no costa res esperar.
En quan a les xifres aquí plantejades, queda clar, que a excepció de l’alcalde tots els regidors de l’equip de govern tindran una retribució d’uns 500 euros (euro amunt, euro abaix). Tenen nòmina els que volen tenir nòmina i els que no volen doncs cobren Juntes i plens. Sense valorar si les pujades són correctes o no. Només recordar la proposta que es va dur al ple ordinari de 27 de juliol de 2007 (amb govern de PSC-CIU-UPO). Proposta que a instàncies d’UPO es va retirar de l’ordre del dia. Salari alcalde 37.852,92. Salari regidor urbanisme 13.520,08 (20h). Salari tresorer 8.319,36. Per la seva banda, les Juntes de Govern es possaven a 150€ i els plens a 75€.
Aquesta proposta, s’assembla bastant a l’actual. Varien els imports de l’alcalde i la dedicació del regidor d’urbanisme. Però les Juntes i plens són com les que avui es presenten. No recordo bé i no he tingut temps de cercar tots els escrits (especialment de GOOB i ERC) que es van fer ara fa 4 anys. I de sobte, quatre anys després, ens presenten aquesta proposta, en un ple extraordinari a les 9 i pico del matí. Sense públic i sense haver informat d’aquesta proposta i el que és més greu sense haver-ho parlat amb l’oposició.
Des d’UPO proposem que es retiri aquesta proposta i que es discuteixi en Junta de Portaveus. Estic segur que d’aquesta forma aconseguireu el vot positiu d’UPO i un tema tant important i que tanta polèmica genera com el dels salaris quedarà aprovat per unanimitat i no se’n parlarà en tota la legislatura. En cas contrari el nostre vot es negatiu per les formes emprades
."

En el tercer punt de l'ordre del dia es va donar compte de l'informe trimestral d'Intervenció. Amb aquest punt s'informa de les factures pendents de pagament que s'han de pagar.

Per últim, en el quart punt de l'ordre del dia es va fixar les dates per les dues festes locals de l'any vinent. Aprovades per unanimitat.

No hay comentarios: