martes, 21 de junio de 2011

Primer ple extraordinari de la legislatura.

Demà dimecres a les 9 del matí es celebrarà a la Sala de Plens el primer ple extraordinari de la legislatura.

Un ple, amb punts.

1. Proposta d'aprovació acta de la sessió constitutiva de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls de data 11 de juny de 2011.

2. Donar compte Decrets d'Alcaldia.

3. Proposta de determinació de la periodicitat de les sessions de Plens. ES PROPOSA CANVIAR L'HORARI DELS PLENS ORDINARIS PASSANT-LOS DEL DIVENDRES AL DIMECRES I DE LES 20:00 A LES 18:00. AIXÍ DONCS A PARTIR D'ARA ELS PLENS SERAN A LES 18:00 L'ÚLTIM DIMECRES DELS MESOS SENARS. UN HORARI PER FACILITAR L'ASSISTÈNCIA DE LA GENT TREBALLADORA.

4.Proposta de creació de la Junta de Govern. Amb els següents membres, Alcalde, J.M. Tillo (primer tinent d'alcalde); J.Ramos (segon tinent d'alcalde); C. Pérez (tercera tinent d'alcalde).

5.Proposta de constitució de la Comissió Especial de Comptes (integrada pels nou regidors del consistori)

6. Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern.

7. Proposta d'acord de la creació de la junta de portaveus. (formada pel cap de llista de cada partit és reunirà els dimecres, 15 dies abans del ple, a les 9:00h del matí).

8. Proposta d'acord de nomenament de representant de l'Ajuntament a les següents entitats i organismes: Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf (es proposa al J. Cuscó), Agrupació de Defensa Forestal (es proposa al J. Cuscó), Consell Escolar Ceip Pont de l'Arcada (es proposa al J.M. Tillo) i Consell Escolar Escola Bressol "Marrec" (es proposa al J.M. Tillo).

9. Proposta d'acord de la modificació de la base 50 de les bases d'execució del pressupost d'aquest Ajuntament de retribucions, indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes. REPARTIMENT DE SOUS DELS POLÍTICS:
-L'ALCALDE COBRARÀ 26.600 AMB UNA DEDICACIÓ EXCLUSIVA;
-ELS REGIDORS P.JUAN I J.CUSCÓ COBRARAN 7.560 €AMB UNA DEDICACIÓ DE 15 HORES;
-LES JUNTES DE PORTAVEUS ES FIXEN EN 225€ (ABANS ESTAVEN EN 40) I LES COBRARAN ELS REGIDORS J.RAMOS, J.M. TILLO I C.PEREZ (RECORDEM QUE HI HA 2 JUNTES AL MES, MÉS UN PLE) TOTAL PER AQUESTS TRES REGIDORS 510 €/MES.
-PER ÚLTIM L'ASSIGNACIÓ D'ASSISTÈNCIES A PLE ES PUJA DE 40€ A 60€.

Com que es tracta d'un ple extraordinari no hi ha torn de precs i preguntes, encara que el públic pot assistir. Tot i que es díficil que ningú vingui, ja que a menys de 24 hores de la seva celebració no està penjat ni a la web de l'Ajuntament ni a la web oficiosa d'Olesa.

Ja informarem dels resultats del ple, encara que es fàcil preveure que tots els punts seran aprovats.

No hay comentarios: