miércoles, 22 de junio de 2011

Primer ple enllestit.

El primer ple de la legislatura celebrat aquest matí, ha començat a les nou del matí sense públic. Es tractava d’un ple extraordinari per posar en marxa els diferents òrgans de govern.

El primer punt, ha esta l’aprovació de l’acta anterior, aprovada per unanimitat. Tot seguit s’ha donat lectura dels decrets d’alcaldia 45/2011-49/2011. On es nombren els diferents tinents d’alcalde, els membres de la junta de govern i la distribució de regidories.

El tercer punt de l’ordre del dia ha estat el més polèmic de tots. L’equip de govern ha proposat i ha aprovat per sis vots contra tres, la modificació dels dies i hores de celebració dels plens. La intervenció del regidor d’UPO ha estat la següent: “En l’acta que acabem d’aprovar és llegeix bona disposició per part dels dos grups majoritaris d’aquest govern. Bona disposició a treballar i consensuar el màxim de temes amb l’oposició. Doncs, en el primer ple que es fa, ja veiem la voluntat d’aquest govern. Per què es canvia un horari que fa anys que es fa servir? Per què es posa a les sis de la tarda, quan és horari laboral i ningú podrà venir als plens i fins i tot alguns regidors hi tindrem problemes? Aquesta és la transparència que vol tenir aquest govern? Em sembla que si s’aprova aquesta modificació l’únic que es després és una clara voluntat d’obscurantisme i opacitat. De fet, aquest mateix ple que estem fent ara. És normal fer un ple a les 9 del matí, quan es tracten temes importants? L’horari dels plens ordinaris s’ha de mantenir i fins i tot els extraordinaris que toquin temes rellevants també haurien de fer-se el divendres a les vuit.” La resposta de l’alcalde (únic membre de l’equip de govern que ha parlat en tot el ple) ha estat que amb aquest canvi creuen que hi haurà més afluència de públic i que en altres municipis es celebren plens a diferents hores, com per exemple la Bisbal del Penedès on es fan a les 10:00 del matí.

En els punts 4,5,6,7 i 8 es presentaven els diferents integrants de les diferents comissions i juntes que hi ha a l’ajuntament, així com les funcions de les Juntes de Govern i de portaveus. En relació a la Junta de portaveus UPO ha dit el següent: “Aquesta junta de portaveus ja ve funcionant amb normalitat en els darrers dos anys. Valorem positivament que es mantingui. Alhora esperem que les Juntes de portaveus siguin decisives alhora de discutir i temes i que no es converteixin en una enumeració de les feines fetes per l’equip de govern. Entenem que la junta de portaveus fonamentalment ha de ser informativa, però també, ha de servir per tractar en profunditat els temes rellevants del poble. En relació a l’horari, perquè no es fa per la tarda com les Juntes de Govern o com els plens. En qualsevol cas, esperem que hi hagi flexibilitat alhora de convocar cada junta de portaveus i que si un regidor per motius de feina s’excusa amb certa antelació, es tingui el seny de canviar el dia o l’hora.” El comentari no ha rebut cap resposta ni comentari.

Per últim el punt 9 on es plantejava la modificació de la base 50, amb la fixació de les retribucions i salaris dels regidors, ha estat retirat del ple.

Sembla, que no hi ha dintre de l’equip de “govern fort i plural” tota la comunicació necessària. De moment queda pendent, encara que no s’ha especificat si es debatrà en el proper ple o en alguna altra reunió amb tots els regidors.

A les 9:30 s’ha acabat el ple, amb un espectador que ha aparegut a falta de deu minuts.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Normal que no haya asistentes a esas horas de la mañana cuando todo el mundo esta trabajando, lo único que hacéis entre todos es hecharos cosas en cara cuando tendrías que trabajar POR Y PARA el pueblo, para que venga mas gente, para que la juventud que hay no se vaya a otro lugar en el cual esta mejor (apartamentos económicos, transporte publico, etc...) lo único que os interesa es gobernar para subiros los sueldos, para no hacer nada y poner multas sin ton ni son.

Units per Olesa dijo...

Sr. Anónimo, seria bo que signessis els teus comentaris.
Aquest de moment el deixem perquè està escrit amb correcció, però un comentari sense signatura no és correcte

Anónimo dijo...

Con respecto al cambio en el horario y día de los plenos: el motivo del sr. alcalde para justificar este cambio es que así podrá asistir más gente verdad? Entonces pienso que la solución es ver la manera de hacer una encuesta a la gente preguntando que horario prefiere. Si la gente dice que los viernes a las 20hs como antes, pues habrá que cambiarlo no?
Yo voy a ir al próximo pleno montándomelo como pueda, y si la sala no está petada de peña tendrán que darme una explicación lógica. Un saludo, gracias por el espacio. Natalia Maffezzini