miércoles, 26 de mayo de 2010

Ple Ordinari de maig

El proper divendres 28 de maig hi ha un nou ple a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

L'ordre del dia està format per:

1. Aprovació de les actes dels anterios plens
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern
3. Donar compte dels Decrets d'alcaldia
4. Proposta d'aprovació inicial del Pla Director de les Muntanyes del Baix
5. Proposta d'aprovació del reglament regulador de la Deixalleria Municipal d'Olesa de Bonesvalls.
6. Proposta d'aprovació de l'Ordenança Fiscal número 28, reguladora de la Taxa pels Serveis de la Deixalleria Municipal.
7. Proposta de modificació de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
8. Proposta d'aprovació inicial Plec de Clàusules administratives generals de contractació.
9. Moció que presenta CIU, de ratificació per la concessió d'un reconeixement al Sr. Marià Tutusaus i Augé.
10. Moció que presenta CIU, de sol·licitud de reposició de les plaques d'inauguració de béns d'ús públic.
11. Moció que presenta CIU, de ratificació per a l'acte d'homenatge al conjunt del consistori de Juny de 1979.
12. Moció que presenta PSC-PM, de constitució de dos seccions electorals.
13. Moció que presenta ERC, referent al projecte humanitari DNíger.cat.
14. Precs i Preguntes.

Recordeu que en els plens ordinaris, tothom pot assistir i fer les preguntes o comentaris que cregui oportuns.

No hay comentarios: