viernes, 7 de mayo de 2010

Aclariments al conveni Ajuntament - Departament de Justícia

En relació al conveni aprovat en el darrer ple amb set vots a favor i només dues abstencions (26 de març) pel Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC), cal fer els següents aclariments.

Aquest conveni es fonamenta en tot un seguit de recomanacions de altes institucions internacionals que queden recollits de la següent manera “Que les parts tenen en compte les regles mínimes de les Nacions Unides per a l’administració de la justícia de menors (Regles de Beijing), la Resolució del Consell d’Europa de 1979, i la Recomanació de 1987, relativa, entre d’altres, a la necessària participació de la comunitat, en l’àmbit local, en el tractament de menors amb mesures judicials relatives a l’assistència postpenitenciària de les persones condemnades o en llibertat condicional i la participació de la comunitat en la política penal, així com l’establert per l’article 25.2 de la Constitució Espanyola, segons el qual les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat restaran orientades vers la reeducació i la reinserció social i no podran consistir en treballs forçats”

Així doncs, el conveni signat, pretén oferir el municipi d’Olesa de Bonesvalls com a lloc on aquestes persones comdemnades a fer prestacions socials alternatives a la privació de llibertat, puguin desenvolupar les seves activitats de reinserció. Un conveni proposat per les dues grans entitats municipals d’aquest país i signat per un bon nombre d’ajuntaments.

Amb aquest conveni, podran venir a Olesa de Bonesvalls, persones que hagin estat condemnades a fer Treballs en Benefici de la Comunitat. L’Ajuntament únicament posa a disposició dels tècnics assignats per la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, els mitjans que calguin per tal de que puguin desenvolupar la seva tasca. Alhora el Departament de Justícia col•labora aportant tècnics responsables per a les funcions de supervisió, proporcionant la informació i el suport tècnic necessaris per a una millor intervenció envers les persones ateses, al marge de córrer amb totes les despeses econòmiques que se’n derivin.

També, s’ha de recordar que únicament participen d’aquest conveni aquelles persones condemnades a complir penes de Treballs en Benefici de la Comunitat i/o Prestacions en Benefici de la Comunitat. En cap cas, les persones que compleixen aquestes penes, ho són per haver comès delictes greus, i molt menys delictes de sang, violacions o pederàstia. Aquestes persones, a més, no vindrien a viure al nostre municipi, únicament es desplaçarien per dur a terme les tasques encomanades. Tasques, com netejar, desbrossar, podar, pintar, etc...

Així doncs, cal demanar tranquil•litat, ja que es tracta d’un conveni, partint de la base que tothom té dret a una segona oportunitat, i que la reinserció és la millor de les alternatives. A més aquesta reinserció estarà supervisada i tutelada per tècnics competents.

Olesa de Bonesvalls, ha de col•laborar en la mida del possible a fer possible aquest principi de solidaritat.

No hay comentarios: