miércoles, 29 de julio de 2009

Ple ordinari

Aquest divendres 31 de juliol es celebrarà a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls el ple Ordinari corresponent al bimestre juny-juliol.
L'hora de començament, com sempre serà les vuit del vespre. Recordeu que en els plens ordinaris és on la ciutadania pot fer preguntes als regidors.

L'Ordre del dia és el següent:
1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions del 19 de juny i del 30 de juny.
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern del 20 de maig i del 2 de juny.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. Proposta de ratificació Decret d'Alcaldia núm. 104/2009, d'aprovació de la clàusula addicional segona conveni Servei Català de la Salut. (subvencio rebuda pel servei assistencial del Consultori, de 6.120 euros)
5.Proposta de renúncia a l'elecció lliure de Jutge de Pau Substitut (davant l'impossibilitat de cobrir la plaça)
6. Proposta d'aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2009. (1740 habitants)
7. Proposta d'establiment de les festes locals per a l'any 2010. (20 de gener Sant Sebastià i 19 de juliol, festa major)
8. Proposta d'aprovació dels preus contradictoris número 1 i 13 del "Projecte de REhabilitació del Barri de l'Hospital, fase 6 1era (fase 1)"
9. Proposta d'aprovació del conveni col·lectiu dels treballadors de l'Ajuntament d'Olesa de bonesvalls pels anys 2009-11.
10. Proposta d'aprovació del Projecte de Construcció dels vestidors a la pista polisportiva de Ca n'Olivella d'Olesa de Bonesvalls.
11. Precs i preguntes.

No hay comentarios: