viernes, 29 de octubre de 2010

sobre les taxes

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS.

En relació a la proposta presentada pel sr. Ases i el seu govern, UPO fa les següents consideracions i aportacions.

En primer lloc, en relació a la informació apareguda al web http://www.olesadebonesvalls.org/ (sorpren que no facin servir la web municipal per aquests comunicats!), on es diu que l’ajuntament fa “una proposta de reducció dels impostos municipals pel proper exercici fiscal del 2011, així com la eliminació d’algunes taxes que no es venien aplicant.” Cal dir que la reducció d’impostos que publiquen es falsa. La proposta presentada congela les taxes i només es fa una mínima reducció de l’IBI i de la taxa urbanística.

En primer lloc es proposa una reducció de la taxa de l’IBI un 0’10, passant del 0,80 actual al 0,70. Però la realitat es que els veïns d’Olesa no veuran rebaixat ni un cèntim els seus rebuts. Així doncs, aquesta rebaixa proposada és insuficient i ha de ser major.

En segon lloc, també proposen rebaixar la taxa per llicències urbanístiques un 15 per cent. Aquesta rebaixa pot ser considerada important ja que es baixa del 1,19 actual al 1,00%, però des d’UPO entenem que si es volen rebaixar els impostos urbanístics també s’hauria de rebaixar el ICIO, en un percentatge similar. Així l’ICIO també s’hauria de rebaixar un 15% per situar-lo al 2,55%. Si no es fan les dues modificacions, la realitat serà que, per un veí que sol•liciti una llicència urbanística el cost serà gairebé igual l’any 2011 que ho ha estat fins ara.

Per últim, la última modificació que proposen des del govern és la eliminació de la taxa 19 d’entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Aquesta taxa, tot i que estava aprovada fa anys, mai s’ha aplicat. Així doncs, la seva eliminació no suposa cap reducció dels impostos a Olesa. Han eliminat aquesta taxa, única i exclusivament perquè és una demanda d’ERC des del dia que es va aprovar i necessiten el seu vot.

Al marge d’aquestes modificacions presentades pel sr. Ases, UPO ha fet les següents demandes.
Cal modificar les taxes d’escombraries relatives als negocis i locals comercials. Actualment només hi ha quatre categories i són insuficients, tenint en compte la diversitat de activitats comercials que hi ha avui en dia a Olesa.

Així doncs, l’actual situació amb només quatre categories: 1.Locals comercials, 2.Bars i cafés, 3.Locals industrials i 4.Restaurants, Hostals i fondes, ha de modificar-se amb la creació de més categories. Aquestes noves categories han de tenir en compte les diferents quantitats d’escombraries que es generen en un establiment. No és el mateix una perruqueria, que una hípica, que una immobiliària, que una carnisseria o que una drogueria. A més també s’hauria de distingir els bars en funció de si fan menjars o no.

En relació a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, demanem que es recullin a les taxes les categories dels vehicles que rebran descompte ecològic. La reducció de l’impost en base a la contaminació és una proposta que ERC va presentar al ple la tardor de 2008 i que UPO va aprovar considerant que s’havien de donar incentius fiscals als vehicles menys contaminants. Ara demanem que aparegui i que s’especifiqui clarament quins vehicles tindran descompte i com han de sol•licitar-lo els veïns que tinguin vehicles ecològics.

Per últim, en relació a les nostres propostes, demanem que s’eliminin les taxes de la deixalleria. Creiem i ja ho vam dir en el ple del 28 de maig on van ser aprovades, que posar un preu a la utilització de la deixalleria, encara que sigui només per algunes persones que l’utilitzin molt, provocarà un augment de la brossa acumulada en les zones verdes del nostre municipi. Creiem que la deixalleria ha de ser totalment gratuïta i el que cal fer, és modernitzar-la i ampliar-la. Fer una campanya explicativa sobre reciclatge i compostatge i en tot cas, com es fa en altres municipis, l’ús de la deixalleria hauria de comportar rebaixes en l’impost d’escombraries. UPO no aprovarà unes taxes fiscals on es mantingui aquesta taxa que considerem innecessària.

Aquests seran els punts que hem exposat a les reunions de regidors i que defensarem en el ple extraordinari del proper dimarts 2 de novembre.

No hay comentarios: