jueves, 11 de junio de 2009

Compareixença pública


Aquest vespre davant un bon grup de veïns els dos regidors d'Units per Olesa han pogut explicar les motivacions que els han dut a presentar la dimisió de l'equip de Govern.


A sota podeu lleguir la carta explicativa que s'ha enviat a tot el veinat del municipi.


¡No volem l’alcaldia a qualsevol preu!
Davant la inestabilitat del govern municipal, degut a la irresponsabilitat i incongruència del PSC d’Olesa de Bonesvalls, des d’UPO, ens veiem obligats a informar a la ciutadania olesana de quina és la situació actual a l’Ajuntament.
A les darreres eleccions celebrades en 2007, UPO va decidir entrar al govern municipal, un cop establert un acord a tres bandes amb CIU i PSC. Aquest acord, sobretot, va ser motivat per la possibilitat de crear un govern amb majoria progressista que donés pas a un canvi moderat, però definitiu, en la política de confrontament d’anys anteriors.
Durant aquests dos anys, els nostres regidors han treballat des de l’equip de govern, per dur a terme el major nombre de projectes possibles. S’ha de destacar, la renovació dels tècnics de l’Ajuntament i la posada al dia de les regidories d’urbanisme, benestar social i educació. Als projectes ja realitzats, com la reforma del carrer Fitó, la construcció d’un dipòsit d’aigua a Can Morgades, la construcció d’un nou pou d’aigua potable, l’adequació de la parada de l’autobús a Pla del Pèlach, han d’afegir-se nous projectes que ja estan en marxa.
La incertesa creada per part del regidor del PSC, Joan Parera des del 19 de desembre de 2008 i culminada el 20 d’abril amb la seva dimissió, ens condueix a una situació en la qual fa falta una reflexió col·lectiva. UPO des del primer dia d’assumir les seves responsabilitats, un cop signat el Pacte de Govern, ha dedicat tots els seus esforços pel bé d’Olesa de Bonesvalls. Aquest pacte, ha estat respectat per totes les parts fins a la investidura de Pere Pi, com alcalde. Posteriorment, el PSC de forma egoista i unilateral ha decidit trencar-ho sense donar explicacions. En els darrers mesos, a més a més, s’han d’afegir les diferències existents amb CIU en relació a les remuneracions dels càrrecs electes.
Davant d’aquesta situació, UPO ha decidit renunciar als seus càrrecs en l’equip de govern donant per trencat el pacte de govern signat l’any 2007.
Sense Confiança no es pot treballar. La falta de Seriositat i de Respecte al ciutadà no la tolerem; es poden tenir diferències polítiques, de criteri, d’anàlisi, però mai ha de dependre la gestió del comú de decisions irresponsables.
En l’actualitat estàvem treballant en molts altres projectes, que són la finalitat per la qual vam entrar a l’Ajuntament. Projectes com la ampliació de l’Escola Pont de l’Arcada, la municipalització del Camp de Futbol i la modernització de les seves instal·lacions, la construcció d’habitatge protegit, la reforma del passeig del carrer Diputació, l’elaboració del nou POUM i sobretot continuar resolent les irregularitats urbanístiques comeses en el passat, fonamentalment en l’abocament incontrolat de terres. Qualsevol que vulgui tirar endavant aquests projectes trobarà el nostre recolzament total.
La nostra posició és clara: davant d’aquesta crisi institucional no es pot deixar a Olesa sense govern. És per això, que la nostra decisió camina acompanyada de reunions a la recerca d’una solució consensuada amb la resta de forces polítiques buscant un nou govern que, desitgem, sigui d’unitat.


¡No queremos la alcaldía a cualquier precio!
Ante la inestabilidad del gobierno municipal, debido a la irresponsabilidad e incongruencia del PSC de Olesa de Bonesvalls, des de Units per Olesa, nos vemos obligados a informar a la ciudadanía olesana de cuál es la situación actual en el Ayuntamiento.
En las últimas elecciones celebradas en 2007, UPO decidió entrar en el gobierno municipal, tras establecer un acuerdo a tres bandas con CIU y PSC. Este acuerdo, sobretodo, vino motivado por la posibilidad de crear un gobierno con mayoría progresista que diera paso a un cambio moderado, pero definitivo, en la política de confrontación de años anteriores.
Durante estos dos años, nuestros regidores han trabajado des del equipo de gobierno, para llevar a cabo el mayor número de proyectos posibles. Hay que destacar, la renovación de los técnicos del Ayuntamiento y la puesta al día de las regidorías de urbanismo, bienestar social y educación. A los proyectos realizados, como la reforma de la calle Fitó, la construcción de un depósito de agua en Can Morgades, la construcción de un nuevo pozo de agua potable, la adecuación de la parada de autobús en Pla del Pèlach, hay que añadir nuevos proyectos que ya están en marcha.
La incertidumbre creada por parte del concejal del PSC, Joan Parera desde el 19 de diciembre de 2008 y culminada el 20 de abril con su dimisión, nos conducen a una situación en la cual hace falta una reflexión colectiva. UPO desde el primer día de asumir sus responsabilidades, tras firmar el pacto de gobierno, ha dedicado todos sus esfuerzos por el bien de Olesa de Bonesvalls. Este pacto, ha sido respetado por todas las partes hasta la investidura de Pere PI, como alcalde. Posteriormente, el PSC de forma egoísta y unilateral ha decidido romperlo sin dar explicaciones. En los últimos meses, además, hay que añadir las diferencias existentes con CIU en relación a las remuneraciones de los cargos electos.
Ante esta situación, UPO ha decidido renunciar a sus cargos en el equipo de gobierno dando por roto el pacto de gobierno firmado en 2007.
Sin Confianza no se puede trabajar. La falta de Seriedad y de Respeto al ciudadano no la toleramos; se pueden tener diferencias políticas, de criterio, de análisis, pero nunca tiene que de depender la gestión del común de decisiones irresponsables.
En la actualidad estábamos trabajando en muchos otros proyectos, que son la finalidad por la cual entramos en el Ayuntamiento. Proyectos como la ampliación de la Escuela Pont de l’Arcada, la municipalización del Campo de futbol y la modernización de sus instalaciones, la construcción de vivienda protegida, la reforma del paseo de la calle Diputación, la elaboración del nuevo POUM y sobretodo continuar resolviendo las irregularidades urbanísticas cometidas en el pasado, fundamentalmente en el vertido incontrolado de tierras. Cualquiera que quiera llevar a cabo estos proyectos encontrará nuestro apoyo total.
Nuestra posición es clara: ante esta crisis institucional no se puede dejar a Olesa sin gobierno. Es por eso, que nuestra decisión camina acompañada de reuniones en busca de una solución consensuada con el resto de fuerzas políticas buscando un nuevo gobierno que, esperemos, sea de unidad.

No hay comentarios: